Samostalna služba za informacijsku sigurnost i obrazovanje

Adresa:
Rooseveltov trg 2
10000 Zagreb

Email:
informatika@hgk.hr

Tel: +385 1 456 1515
Fax: +385 1 456 1520

voditelj Službe za obrazovanje, kvalitetu i informacijsku sigurnost: Petar Mišević