Objavljeno: 22. 10. 2018. , Ažurirano: 22. 10. 2018.

Ministarstvo financija, koordinator aktivnosti na području financijske pismenosti potrošača, iniciralo je sklapanje Sporazuma o suradnji na unaprjeđenju financijske pismenosti potrošača u Republici Hrvatskoj. Sporazumu je pristupilo još 15 institucija, odnosno predstavnici javnopravnih tijela, nevladinih organizacija i financijskih institucija. Svi potpisnici kontinuirano poduzimaju aktivnosti radi financijskog opismenjavanja potrošača.

Sporazumne strane su:

 1. Ministarstvo financija
 2. Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 3. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
 4. Ministarstvo zdravstva
 5. Hrvatska narodna banka
 6. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
 7. Ekonomski fakultet u Zagrebu
 8. Agencija za odgoj i obrazovanje
 9. Financijska agencija
 10. Hrvatska gospodarska komora
 11. Zagrebačka burza
 12. GIU Hrvatska udruga banaka
 13. Hrvatski ured za osiguranje
 14. Hrvatska udruga poslodavaca
 15. Udruga društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava
 16. Štedopis, Institut za financijsko obrazovanje.

Podsjećamo da je Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 29. siječnja 2015. godine, usvojila Zaključak kojim se prihvaća Nacionalni strateški okvir financijske pismenosti potrošača za razdoblje od 2015. do 2020. godine (Narodne novine, broj 11/15).

Ciljevi Nacionalnoga strateškog okvira financijske pismenosti potrošača su razvoj kvalitete, povećanje kanala distribucije, provedba već poznatih i učinkovitih aktivnosti te zajedničko djelovanje svih dionika radi stvaranja financijski opismenjenog stanovništva svih dobnih skupina.

Da bi se ti ciljevi ostvarili, Vlada donosi akcijski plan za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača kojim se propisuju mjere i aktivnosti za podizanje financijske pismenosti, a u skladu s njime diljem Hrvatske organizirani su seminari, radionice, stručni skupovi, okrugli stolovi i konferencije te provedeni brojni projekti.

Na temelju Nacionalnoga strateškog okvira financijske pismenosti potrošača, a radi praćenja provedbe mjera i aktivnosti, Ministarstvo financija osnovalo je Operativnu radnu grupu za praćenje provedbe mjera i aktivnosti određenih akcijskim planom za svaku godinu, u čiji rad su uključene sporazumne strane.

U razdoblju od siječnja do lipnja 2017. godine Finski institut za javno upravljanje (HAUS) u korist Ministarstva financija proveo je Twinning light projekt Razvoj programa financijske pismenosti s ciljem podizanja razine financijske pismenosti u Republici Hrvatskoj (CRO Financial Literacy). Jedna od komponenti tog projekta bila je usmjerena na poboljšanje suradnje i koordinacije između dionika uključenih u provedbu financijske edukacije. Rezultat toga je sklapanje predmetnog Sporazuma čiji je cilj produbljivanje suradnje u provedbi mjera i aktivnosti radi financijskog opismenjavanja potrošača na temelju uzajamnog povjerenja i razumijevanja, rukovodeći se načelima i postupcima utvrđenim Sporazumom.