Vrijeme održavanja: 31.03.2016.

Objavljeno: 31. 03. 2016. , Ažurirano: 08. 09. 2016.

Strukovna grupa zaštite na radu i zaštite od požara ŽK Sisak održala je svoju četvrtu sjednicu 31. ožujka. Predsjednik Tomislav Mrazovac predstavio je Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme te Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša (Narodne novine br. 16/2016.).

Posebno su skrenuli pozornost na produženje periodičkih rokova pregleda i ispitivanja radnog okoliša, koji ne mogu biti duži od tri godine. O obavljenom pregledu i ispitivanju radnog okoliša potrebno je sastavljati zapisnik čiji je sadržaj propisan. Zaključne ocjene zapisnika vlastoručno potpisuje osoba ovlaštenog poslodavca ili ovlaštene osobe koje ispunjavaju propisane uvjete za dobivanje ovlaštenja, prema propisu o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu.

U drugom dijelu sjednice predavač Zvonko Orehovec govorio je o izbjegličkoj i prognaničkoj krizi. Istaknuo je da je u 2015. godini broj izbjeglica i imigranata pristiglih u EU prešao milijun, a 3.600 ih je na tom putu poginulo ili nestalo. UNHCR očekuje da će se sličan priljev nastaviti i u 2016. godini. Prikazana su švedska iskustva po pitanju migracije stanovništva.

Govoreći o izbjegličkoj krizi, Slavko Bokan istaknuo je da se broj Sirijaca koji su pobjegli uslijed građanskog rata popeo na više od 5 milijuna u ovoj godini, a još 7-8 milijuna ljudi raseljeno je unutar Sirije.

Sa zdravstvene je strane istaknuto da sustavi zemalja primatelja izbjeglica imaju sposobnost brzo primjenjivati prikladne tretmane te da migrantska kriza nije ugrozila opću zdravstvenu zaštitu.