Vrijeme održavanja: 11.12.2017.

Objavljeno: 05. 12. 2017. , Ažurirano: 12. 12. 2017.

Gospodarsko vijeće ŽK Slavonski Brod održalo je 11. prosinca 3. sjednicu, a raspravljalo se o Projektu Vlade RH Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem kojim se želi smanjiti razlika u razvijenosti ovog dijela Hrvatske u odnosu na prosjek Republike Hrvatske i najrazvijenije hrvatske regije.

Članica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem i članica Gospodarskog vijeća Mirela Brechelmacher istaknula je da je Projekt Slavonija, Baranja i Srijem pokrenut kako bi se osiguralo 2,5 milijardi eura (18,75 milijardi kuna) iz EU fondova isključivo za projekte na području pet slavonskih županija. Sredstva za ulaganja u poduzetništvo, poljoprivredu, obrazovanje, zdravstvo, istraživanje i razvoj, vodoopskrbu i odvodnju, kulturnu i prirodnu baštinu, sektor prometa, unutarnje plovne puteve i energetiku osigurana su u okviru postojećih operativnih programa i Programa ruralnog razvoja u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Operativnim programom Konkurentnost i kohezija te Programom ruralnog razvoja dosad je u okviru Projekta Slavonija, Baranja i Srijem ugovoreno oko 22 posto sredstava, odnosno više od 4,2 milijarde kuna. Članovi Gospodarskog vijeća podržali su projekt i njegov cilj, no istaknuli su da se Slavonija neće moći ubrzano razvijati samo sredstvima iz EU nego se trebaju pronaći načini većeg zapošljavanja proizvodnih i uslužnih kapaciteta poduzetnika pri realizaciji kapitalnih investicija (posebno u prometu – npr. Pelješki most, energetici i sl.), u turizmu i sl. Članovi Vijeća i ostali sudionici u raspravi usuglasili su se da se mora postići bolji i učinkovitiji dijalog politike (ministarstava, saborskih zastupnika) i poduzetnika kako bi ostvarili zajednički cilj, a to je ubrzani razvoj ovog dijela Hrvatske.

Ravnatelj Lučke uprave Slavonski Brod Marijan Jurić informirao je nazočne o planiranom razvoju te investicijama koje će se realizirati tijekom sljedeće godine na području Luke Slavonski Brod. Investicije i izgradnja Luke mogu imati veliki utjecaj na povećanje konkurentnosti gospodarstva koje joj gravitira zbog smanjivanja transportnih troškova, pogotovo postrojenja većih gabarita koje se proizvode u tvrtkama koje djeluju pod imenom Đuro Đaković.

Predstavljeni su i gospodarski pokazatelji poslovanja članica ŽK Slavonski Brod koji pokazuju trend rasta, no tek su krajem 2016. godine dostignuti iznosi zabilježeni u pretkriznoj 2008. godini. Posebno su istaknuti vrlo negativni i zabrinjavajući demografski pokazatelji koji pokazuju da je od 2001. godine prisutan negativni prirodni prirast stanovništva te sve veće iseljavanje izvan granica županije i Republike Hrvatske.

U svečanom dijelu sjednice dodijeljena su priznanja ŽK Slavonski Brod najuspješnijim tvrtkama za poslovanje u 2016. godini. Priznanja ŽK Slavonski Brod, plakete Zlatna kuna dodijeljene su u kategoriji malih, srednjih i velikih trgovačkih društava na temelju analize 21 pokazatelja poslovanja.

3. sjednica Gospodarskog vijeća ŽK Sl.Brod.jpg

U kategoriji malih trgovačkih društava plaketa Zlatna kuna dodijeljena je tvrtki IMPAL d. o. o. iz Nove Gradiške. IMPAL d. o. o. je tvrtka iz djelatnosti prerađivačke industrije – izrada metalnih proizvoda i alata, CNC obrada metala i usluge rezanja CNC erozimatom, djeluje u Industrijskom parku Nova Gradiška, kontinuirano uspješno posluje i razvija se.

U kategoriji srednjih trgovačkih društava, plaketa Zlatna kuna dodijeljena je tvrtki Đuro Đaković Montaža-Izolak d. o. o. Đuro Đaković Montaža-Izolak d. o. o. je tvrtka za projektiranje, proizvodnju i montažu protupožarne, protuzvučne i toplinske izolacije, izvođenje antikorozivne i protupožarne zaštite na konstrukcijama. Tvrtka posjeduje materijalni resurse, stručne i ljudske potencijale, suvremena sredstva rada te iskustva koja je stekli na više od 70 gradilišta širom svijeta i koji ju svrstavaju među vodeće firme u Hrvatskoj u navedenim djelatnostima.

U kategoriji velikih trgovačkih društava plaketa Zlatna kuna dodijeljena je tvrtki Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja d. o. o. Tvrtka je vodeći europski isporučitelj tlačnih dijelova kotlova, prema vlastitu dizajnu ili dizajnu kupaca. Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja d. o. o. regionalni je lider u projektiranju i proizvodnji kotlovskih postrojenja, energetskih otoka zasnovanih na izgaranju drvene biomase, industrijskih kotlovskih postrojenja loženih plinom i uljem i kotlovskih postrojenja za iskorištavanje preostale topline (HRSG) iza malih i srednjih plinskih turbina i industrijskih procesa.

Sjednica gospodarskog vijeća ŽK Sl.Brod.jpg

Na sjednici je sudjelovao i potpredsjednik HGK Josip Zaher koji je podržao zahtjeve poduzetnika koji traže veće angažiranje kapaciteta domicilnih tvrtki pri realizaciji velikih investicija kako bi se povećalo zapošljavanje te smanjenje i zaustavljanje odljev radne snage izvan granica Republike Hrvatske.