Objavljeno: 22. 06. 2016. , Ažurirano: 30. 08. 2016.

"Prema nekim analizama svaki treći proizvod proda se na promociji i na akcijskoj cijeni", istaknula je pomoćnica direktorice Sektora za trgovinu Hrvatske gospodarske komore Tomislava Ravlić.

Kaže i kako su potrošači postali racionalniji i sve osjetljiviji na cijenu koja postaje ključna pri donošenju odluke o kupnji. "Prilikom kupnje vode računa i o omjeru cijene i kvalitete", objašnjava Ravlić koja predviđa i rast trgovine na malo tijekom ljetnog sezonskog sniženja.

Promotivni leci najvažniji su kanal komunikacije trgovaca s kupcima, a proučava ih 75% kupaca. "Oko 76% kupaca planira što će kupiti, 69% njih proizvode kupuje na akcijama, a da bi obavili kupnju obiđu prosječno gotovo tri prodavaonice", zaključuje Ravlić.

Inače, prema Pravilniku o uvjetima i načinu provođenja sezonskog sniženja, a sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, ljetno sezonsko sniženje započinje od 1. srpnja i trajat će maksimalno 60 dana. U okviru sezonskog sniženja, redovna cijena i nova snižena cijena iskazuju se jasno, vidljivo i čitljivo. Bitno je naglasiti i da ukoliko u razdoblju sezonskog sniženja nisu prodani svi proizvodi, trgovac može nastaviti s prodajom proizvoda po sniženoj cijeni sve do isteka zaliha.