Objavljeno: 01. 10. 2015. , Ažurirano: 23. 08. 2016.

Pristupanjem Europskoj uniji Hrvatska se obvezala do 31. listopada 2016. godine provesti migracije za platne transakcije u eurima na SEPA (jedinstveno područje plaćanja u eurima) platne instrumente. Cilj prilagođavanja poslovanja kroz SEPA-u je brže i lakše poslovanje, uvođenje jednakih standarda, formata i načina izvršenja plaćanja za sve valute.

Hrvatski SEPA forum, kojim predsjedava Hrvatska gospodarska komora, organizira radionice u svim županijskim komorama na kojima će se gospodarstvenici (korisnici platnih usluga) upoznati s izmjenama u platnom prometu koje slijede u 2016. godini kako bi na vrijeme pripremili svoj poslovni sustav i prilagodili se novim SEPA pravilima.

Potpredsjednik HGK Josip Zaher, koji u ime HGK predsjedava Hrvatskim SEPA forumom, kaže kako su ove izmjene u platnom prometu važne jer provedba SEPA projekta u Hrvatskoj u tehničkom smislu predstavlja i djelomičnu reformu platnog sustava. Naime, Nacionalni odbor za platni promet, kao glavno upravljačko tijelo nacionalnog SEPA projekta u RH, donio je odluku da SEPA projektom trebaju biti obuhvaćene i nacionalne platne transakcije u kunama. Slijedom toga kreirana je i nacionalna platna shema za kune s opcijama specifičnim za domaći platni promet. "Hrvatski SEPA forum intenzivirao je svoje aktivnosti na promociji SEPA platnih usluga, edukaciji korisnika te informiranju javnosti. Izrađen je i letak koji je dostupan putem HGK, a uskoro će biti dostupan i putem mreže banaka i FINA-e", objasnio je Zaher.

Pomoćnica direktora Sektora za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize HGK i poslovna tajnica SEPA foruma Vanja Dominović najavila je da se od 1. travnja 2016. uvodi novi format zbrojnog naloga. Pojasnila je da će umjesto postojeće tekstualne datoteke zbrojnog naloga za elektronička plaćanja, sve banke zaprimati naloge za plaćanja - SEPA kreditne transfere u novom formatu koji će se koristiti za plaćanja u svim valutama koje se zadaju elektronički ili se podnose na šalteru u obliku datoteke. Najavljuje i da će se od 1. listopada 2016. izravno terećenje odvijati prema novim pravilima. "Svaki primatelj plaćanja može direktno ugovoriti uslugu izravnog terećenja sa svojim korisnikom usluga (platiteljem) i na taj način olakšati poslovanje, potpuno upravljati likvidnošću i naplatom potraživanja bez potrebe otvaranja računa u više banaka. Umjesto postojećeg izravnog terećenja, kojeg u pravilu, ugovara s bankom, potrošač (platitelj) daje primatelju plaćanja suglasnost za izravno terećenje svojeg računa i na taj način može osigurati redovito plaćanje svojih obaveza te zaštititi svoje pravo na povrat sredstava", rekla je Dominović.

Radionice su namijenjene svim poslovnim subjektima.

SEPA je područje u kojem pravne i fizičke osobe zadaju i primaju plaćanja u eurima, unutar europskog gospodarskog prostora, pod istim osnovnim uvjetima, s istim pravima i obvezama, neovisno o mjestu na kojem se nalaze i neovisno o tome je li riječ o nacionalnim ili prekograničnim plaćanjima. Započela je kao inicijativa europske bankarske industrije koja je 2002. godine osnovala Europsko platno vijeće (EPC) kao koordinacijsko tijelo nadležno za donošenje odluka o platnom prometu. SEPA je prvobitno bila tržišna inicijativa, ali je zbog sporog procesa migracije zaključeno da je potrebna regulatorna intervencija na razini EU-a da bi se projekt uspješno završio u razumnom vremenskom roku. Područje SEPA-e obuhvaća 34 države: sve članice EU-a te Island, Lihtenštajn, Norvešku, Švicarsku, Monako i San Marino.