Objavljeno: 30. 03. 2018. , Ažurirano: 11. 09. 2018.

Na Konferenciji e-biz u Zagrebu, 28. ožujka 2018. u okviru bloka o digitalnom bankarstvu, predstavljena je najnovija statistika i aktualnosti vezano uz SEPA izravna terećenja (HRK SDD) koja se u Hrvatskoj primjenjuju od 5. lipnja 2017. godine.

Sanja Milardović iz FINE i predstavnica Hrvatskog SEPA foruma, istaknula je da sukladno Nacionalnom planu migracije na SEPA-u  9. travnja 2018. započinje drugi termin migracije tj. datum od kojeg četiri primatelja (tri osiguravatelja i jedan telekom) započinju koristiti HRK SDD izravno terećenje. Inače, prvi primatelj HRK SDD izravnih terećenja u Hrvatskoj bila je Udruga naš Hajduk, a krajnji rok za migraciju postojećih izravnih terećenja na SEPA pravila je 3. lipnja 2019.

Izvor: e-biz, Gordana Bolanča

Govoreći o SEPA instant plaćanjima, Gordana Bolanča iz FINE i predstavnica Hrvatskog SEPA foruma, istaknula je da se radi o inovaciji u području platnog prometa koja predstavlja odgovor na ubrzani tehnološki razvoj i sveprisutnu digitalizaciju. Glavne karakteristike SEPA instant plaćanja su: plaćanje koje se izvršava odmah ili gotovo odmah (u roku 10 sekundi), uvijek je dostupno (24/7/365), prije svega namijenjeno online  i digitalnim kanalima (mobilna i Internet plaćanja), najviši iznos je 15.000€, omogućuje bolje upravljanje likvidnošću (brža isporuka roba i usluga) i dr. SEPA instant plaćanja namijenjena su fizičkim osobama i poslovnim subjektima te za plaćanja prema državi i to ne samo kao alternativa za gotovinsko plaćanje i kartično plaćanje već i kao mogućnost za inovativna rješenja kod plaćanja.

Do sada je 1.047 pružatelja platnih usluga iz 14 zemalja EU (tj. 25% svih europskih pružatelja platnih usluga) pristupilo Shemi SEPA instant plaćanja. Usluga instant plaćanja nužnost je i u Hrvatskoj, a primjena se očekuje sredinom 2019. godine.