Seminar Zaštita na radu u kemijskoj industriji II


Objavljeno: 29. 11. 2016. , Ažurirano: 14. 12. 2016.


Pomicanje zdravlja na radnome mjestu edukacijom poslodavaca i radnika

Edukativni seminar Zaštita na radu u kemijskoj industriji II održan je 12. prosinca 2016. u HGK s ciljem pomoći tvrtkama u kemijskoj industriji, kako bi u svom poslovanju na najučinkovitiji način zadovoljile zakonske uvjete u vezi s promicanjem zdravlja na radnome mjestu, što donosi višestruku korist. „Maligne profesionalne bolesti uzrokuju više smrtnih slučajeva nego ozljede na radu. U svijetu od profesionalnih malignih bolesti umire 666.000 ljudi godišnje, svakih 47 minuta jedna osoba. 'Bolje spriječiti nego liječiti' deviza je današnjeg seminara koji se nastavlja na edukaciju održanu u listopadu lani, a glavna tema seminara je djelovanje karcinogenih i mutagenih kemikalija“, istaknula je poslovna tajnica Udruženja kemijske industrije HGK Renata Florjanić.

zastita_na_radu8566.jpg

Obveze poslodavaca iz Pravilnika o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i/ili mutagenima, koji je na snagu stupio prošle godine, predstavila je Sonja Damjanović Dešić iz Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Pravilnik govori o potrebi smanjivanja ili zamjene karcinogenih ili mutagenih tvari s onima manje štetnima, prevenciji ili smanjivanju izlaganja hermetizacijom procesa te obvezi obavještavanja mjerodavnih tijela. „Razlika novog Pravilnika i prijašnjeg jest u tome što je osim podataka o tvarima i količini tvari potrebno navesti i ime i prezime radnika koji je izložen tim tvarima na radnom procesu“, napomenula je Damjanović Dešić dodavši da je najviše radnika na tom popisu u prerađivačkoj industriji, zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi te od prošle godine i u graditeljstvu.

O postupku proglašavanja kemikalije karcinogenom izlagala je Marija Bubaš iz Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, ističući da Međunarodna agencija za istraživanje raka IARC osnovana 1965. godine, okuplja međunarodno priznate stručnjake, a od 1971. godine evaluirala je više od 900 tvari, kojih je 400 razvrstano u sigurne, moguće i vjerojatne skupine karcinogena. „Do 2020. godine očekuje se 15 milijuna novooboljelih godišnje, a transferi rizika se prenose s visoko na srednje i niže razvijene zemlje. IARC je definirao deset ključnih obilježja koja su zajednička karcinogenim kemikalijama, od kojih svaka ima barem jedno od tih obilježja. „Benzen, primjerice, posjeduje čak osam ključnih obilježja i među uzročnicima je nastanka leukemije“, napomenula je Bubaš.       

Iskustva Centra za kontrolu otrovanja (CKO) u zbrinjavanju industrijskih otrovanja predstavila je Rajka Turk iz Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada. Institut godišnje bilježi dvije tisuće poziva o broju trovanja u Hrvatskoj, od kojih 80 posto je poziva zdravstvenih djelatnika, a 20 posto su privatni pozivi. Najviše je trovanja lijekovima, kućnim kemikalijama, industrijskim kemikalijama te pesticidima. „Od 343 zabilježenih slučajeva trovanja, 2,6 posto ili njih 40 odnosila su se na profesionalna otrovanja i ona nisu u porastu“, istaknula je Turk dodajući kako uz njih ima još i trovanja koja nisu prijavljena. Najviše je trovanja, 35 posto, zbog izloženosti plinovima, zatim otapalima, kiselinama ili lužinama te pesticidima. Inhalacijski je put trovanja bio u 70 posto slučajeva. Od svih trovanja 78 posto su blagi slučajevi, a sedam posto imaju teške simptome. „Uloga CKO-a je i u edukaciji svih dionika u sustavu zaštite zdravlja, ponajprije poslodavaca i radnika“, napomenula je Turk.          

Integralnu zaštitu u kemijskoj industriji predstavio je Tomislav Cesar, rukovoditelj zaštitnih poslova kutinske Petrokemije, napominjući da je njihov cilj upravljati sustavom sigurnosti i stalno ga poboljšavati. Petrokemija ima uspostavljen proces upravljanja sigurnošću i planiranja mjera rizika. „Prošle su godine zabilježene 64 ozljede, a sličan će broj biti i ove godine. Petrokemija se priprema za tržište i prodaju te se smanjuje broj radnika. Smanjivanjem broja radnika od 2014. godine raste i broj ozljeda na radu“, napomenuo je Cesar.      

Zaštitu na radu u češkoj tvrtki DuPont predstavio je Jaroslav Burger, a promociju kampanje No Time to Lose predstavio je Malcolm McIntyre, voditelj Radne skupine za podršku zemljama novim članicama EU, britanske Institucije za sigurnost i zdravlje na radu IOSH. Kampanja je pokrenuta 2014. godine s ciljem smanjivanja smrtnosti čiji su uzrok profesionalne maligne bolesti.

Odgovorno poslovanje s kemikalijama® (OPK) - Responsible Care®, globalnu inicijativu kemijske industrije, predstavila je Renata Florjanić. U okviru nje, tvrtke se dobrovoljno obvezuju osiguravati održivi razvoj kemijske industrije, zalažući se pritom za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zaštitu okoliša te njegovanje transparentnog i korektnog odnosa s javnošću. U članstvo se ulazi potpisivanjem Globalne povelje OPK i članstvo je dobrovoljno i besplatno, a njime tvrtka stječe dodatna znanja, mogućnost razmjene dobrih praksi te konkurentsku prednost. Provedba obveza preuzetih iz Globalne povelje OPK je, osim za tvrtke u kemijskoj industriji, također poželjna i za tvrtke kako u opskrbnom lancu tako i za ostale poslovne partnere. Udruženje kemijske industrije Hrvatske gospodarske komore ove je godine dobilo „zeleno svjetlo“ za ulazak u ICCA RCLG (International Council of Chemical Associations Responsible Care® Leadership Group), kao 61. član, čime se otvara mogućnost hrvatskim tvrtkama da budu nositelji globalno prepoznatljivog znaka Responsible Care®

Organizator seminara je Udruženje kemijske industrije HGK, u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR).