Seminar o poreznim novostima: Zaključne konzultacije za poduzetnike

Pixabay
Vrijeme održavanja: 28.03.2017.

U utorak, 28. ožujka, u 9 sati i 30 minuta, u Županijskoj komori Split, na adresi Obala Ante Trumbića 4, savjetnici tvrtke TEB poslovno savjetovanje održat će seminar Zaključne konzultacije za poduzetnike. Na seminaru će biti riječi o novom Godišnjem financijskom izvješću (GFI) za statistiku, o novom GFI-u za javnu objavu, o prijavi poreza na dobit za 2016. godinu te o poreznim i drugim aktualnostima.

Govorit će se i o:

  • podjeli dobiti i pokriću gubitka,
  • sastavljanju prijave poreza na dobit za 2016.,
  • izvješću o poslovnim događajima s povezanim osobama (Obrazac PD-IPO) za 2016.,
  • novostima i aktualnostima kod poreza na dobit u 2017. prema izmijenjenom Zakonu i Pravilniku,
  • novostima kod obračuna dnevnica i dr. troškova službenih putovanja i dnevnica za rad na terenu,
  • aktualnostima kod poreza na dohodak,
  • novim mjerama potpora za zapošljavanje/samozapošljavanje,
  • aktualnostima kod PDV-a i primjenama izmijenjenog Zakona i Pravilnika i
  • o novostima za obveznike fiskalizacije.

Naknada za sudjelovanje na seminaru iznosi 600 kuna (s PDV-om) po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaćaju naknadu u iznosu od 500 kuna (s PDV-om).

Više informacija i prijavu možete pronaći na poveznici: http://www.teb.hr/seminari-i-treninzi/zakljucne-konzultacije-za-poduzetnike.aspx