Vrijeme održavanja: 04.10.2016.

Objavljeno: 05. 09. 2016. , Ažurirano: 05. 10. 2016.

ŽK Koprivnica planira u utorak, 4. listopada u 9 sati, održati seminar iz područja javne nabave, s temama Izrada dokumentacije za nadmetanje u smislu prijedloga novoga zakonodavnog okvira i usklađivanje s odredbama Direktive te Primjena ESPD obrasca u dokumentaciji za nadmetanje.

Seminar se organizira u suradnji s tvrtkom Lureti j. d. o. o. čiji je program usavršavanja odobrilo Ministarstvo gospodarstva – Uprava za sustav javne nabave. Seminar nosi osam bodova te uz povećanje kompetencija omogućuje polaznicima obnavljanje certifikata u skladu s Pravilnikom o izobrazbi u području javne nabave.

Predavačica je Katarina Depope Radman, akreditirana provoditeljica projekata u dijelu pripreme, provedbe i ostvarenja postupka javne nabave.

Dodatne informacije o programu, visini kotizacije i načinu prijave nalaze se u pratećim dokumentima, a zainteresirane molimo da kopiju svoje prijave dostave i u Županijsku komoru Koprivnica na e-adresu vgrotic@hgk.hr.