Izvor: HGK

Seminar o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom


Objavljeno: 24. 05. 2024. , Ažurirano: 24. 05. 2024.


Novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom stupio  je na snagu u ožujku ove godine, a članice HGK zatražile su određena tumačenja pojedinih odredbi Zakona, stoga je na inicijativu HGK organiziran je seminar kojim se željelo pojasnite te izmjene.

Na seminaru se okupilo više od  70 sudionika,  tvrtki članice iz djelatnosti trgovine i proizvodnje.

Maja Bogović1.jpg

Maja Bogović, direktorica sektora za trgovinu ; Izvor: HGK

 

Direktorica sektora za trgovinu Maja Bogović istakla  je važnost prilagodbe gospodarskih subjekata na nove promjene ovog, ali i ostalih propisa koja donose nadležna tijela.

"Pri tome  nastojimo prethodno prilikom izrade svih propisa biti uključeni u radne skupine i povjerenstva ministarstva kako bi zakonodavni okviri pratili potrebe gospodarstva. Aktivni smo sudionik u procesu e-savjetovanja", rekla je Bogović, te je dodala kako je prije seminara omogućena dostava ključnih pitanja članica koji se odnose na primjenu iz prakse te  koji su to izazovi s kojim se  suočavaju direktno na tržištu.

Putem odgovora Agencije koja su ugrađena u prezentaciju omogućeno je definiranje jasnijih pravila poslovnog ponašanja na tržištu te time umanjuje se rizik poslovanja kod ugovaranja komercijalnih odnosa.

Nove izmjene i dopune Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom su objavljene su u Narodnim novinama, br 27/24. njima se iznosi izražavaju u eurima, a usklađuju se pravila i sustav mjera za utvrđivanje značajne pregovaračke snage kupca prema dobavljaču te se uređuje se način da je dobavljač u pravilu prihodovno slabija ugovorna strana, osim ako kupac ne dokaže suprotno.

U bitnom se  brišu odredbe o minimalnoj marži proizvodno i tržišno osjetljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te ograničenja krajnje prodajne cijene i ograničenja u akcijskim prodajama tih proizvoda. Isto tako zadržava se zaštita proizvodno i tržišno osjetljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, pokvarljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u promidžbenoj prodaji i inicijativa dobavljača za akcijsku prodaju, te međusobno usuglašavanje količina i trajanja  akcijske prodaje

Isto tako uređuje se izričaj u vezi sa zabranom naplaćivanja naknada za stavljanje proizvoda na tržište prema kupcu ili trećoj strani te za čuvanje i manipulaciju nakon isporuke poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda te se uređuju izuzeća pod kojima se poljoprivredni ili prehrambeni proizvodi mogu prodavati po cijeni nižoj od nabavne cijene, odnosno proizvodi robne marke kupca po cijeni nižoj od cijene proizvodnje te se usklađuje se pravni izričaj, nomotehničko uređenje teksta, izražavanje kazni u europskoj vrijednosti, povećanje javnosti rada Agencije te administrativno rasterećenje u provedbi propisa.

Juraj Orenda1.jpg

Juraj Orenda, voditelj Službe za vinarstvo i uređenje tržišta u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva; Izvor: HGK

U svim pripremama i procesima izrade promjena Zakona sudjelovali su predstavnici Hrvatske gospodarske komore (Sektora za trgovinu i Sektora poljoprivrede) kao predstavnici gospodarstva koji su dostavili mišljenja i komentare na pojedine odredbe teksta zakona koji se mijenja uz prijedlog i poboljšanja pojedinih odredbi zakona koje su se u praksi pokazale kao nejasne ili nepotrebne.

Tajana Blagojević.jpg

Tajana Blagojević, samostalna savjetnica u Odjelu za pravna pitanja utvrđivanja nepoštenih trgovačkih praksi u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja; Izvor: HGK

 

Sektor za trgovinu nastavit će sa daljnjom organizacijom sličnih tematskih i stručnih seminara te radionica pa su i najavljene edukacije koje su planu u narednom razdoblju, a odnose se na unapređivanje znanja članica iz područja nepoštenog oglašavanja, tržišnog natjecanja i dr.

Vlatka Vrkić.jpg

Vlatka Vrkić, voditeljica Odjela za ekonomska pitanja utvrđivanja nepoštenih trgovačkih praksi u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja; Izvor: HGK

Prezentaciju su održali Juraj Orenda, voditelj Službe za vinarstvo i uređenje tržišta u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Tajana Blagojević, samostalna savjetnica u Odjelu za pravna pitanja utvrđivanja nepoštenih trgovačkih praksi u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja te Vlatka Vrkić, voditeljica Odjela za ekonomska pitanja utvrđivanja nepoštenih trgovačkih praksi u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja. 

dvorana1 (5).jpg

 Izvor: HGK

 

Sektor za trgovinu nastavit će sa daljnjom organizacijom sličnih tematskih i stručnih seminara te radionica pa su i najavljene edukacije koje su planu u narednom razdoblju, a odnose se na unapređivanje znanja članica iz područja nepoštenog oglašavanja, tržišnog natjecanja i dr.