Vrijeme održavanja: 23.02.2017.

Objavljeno: 23. 02. 2017. , Ažurirano: 27. 02. 2017.

U ŽK Slavonski Brod 23. veljače održan je seminar na temu Upravljanje proizvodnjom i poslovanjem po principima lean manadžmenta. Seminar su organizirali tvrtke Culmena d. o. o., Sigma Savjetovanje d. o. o. i ŽK Slavonski Brod a predavači su bili Nedeljko Štefanić (Culmena) i Ana Domitrović (Sigma Savjetovanje).

Lean manadžment je u razvijenim zemljama prepoznat kao najsnažniji alat za postizanje poslovne izvrsnosti u proizvodnim i uslužnim tvrtkama, ali i u financijskim institucijama, državnim ustanovama, turizmu i mnogim drugim djelatnostima.

seminar lean management zksb1.jpg

Sudionici seminara o lean menadžmentu u ŽK Slavonski Brod; Izvor: HGK.

Već u prvim mjesecima primjene lean principa dolazi do drastičnih promjena koje su vidljive u smanjenju troškova, smanjenju zaliha sirovina, materijala i gotovih proizvoda, smanjenju ozljeda na radu, smanjenju proizvodne norme optimizacijom procesa, povećanju produktivnosti, uklanjanju zastoja, povećanju sigurnosti i ergonomije radnih mjesta, povećanju kvalitete proizvoda, zadovoljstva kupaca i brže naplate potraživanja.

Na interaktivnom seminaru sudjelovali su predstavnici tvrtki iz raznih djelatnosti (metaloprerađivačke, kemijske, drvoprerađivačke, prehrambene industrije, trgovine i građevinarstva) koji su detaljnije upoznali s koracima u primjeni leana.

Nazočni su temu, predavače i organizaciju seminara ocijenili odličnim ocjenama te su izrazili interes za sudjelovanjem na slijedećim edukacijama.

Seminar je za polaznike bio besplatan a financiran je poticajnim mjerama Republike Hrvatske. 

seminar lean management zksb 2.jpg

Sudionici seminara o lean menadžmentu; Izvor: HGK.