Vrijeme održavanja: 28.03.2018.

Objavljeno: 12. 03. 2018. , Ažurirano: 29. 03. 2018.

ŽK Bjelovar u suradnji s tvrtkama DNV GL Adriatica d. o. o. i Qualitas d. o. o. organizira seminar Kako se uskladiti s novom Općom uredbom o zaštiti podataka, koji će se održati 28. ožujka, u 11 sati.

Polaznici seminara bit će upoznati s Općoma uredbom o zaštiti podataka (GDPR) koja u punu primjenu u Hrvatskoj stupa 25. svibnja, a prilagodba ovoj Uredbi podrazumijeva promjene u načinu prikupljanja, obrade i upravljanja osobnim podatcima.

Uredba se odnosi na sve pravne subjekte koji posluju unutar Europske unije, bez obzira na njihovu djelatnost i veličinu te predviđa vrlo visoke kazne za neusklađenost. Osnovni je cilj modernizirati način upravljanja i zaštite osobnih podataka građana EU te spriječiti moguće rizike neprimjerenog korištenja i zloupotrebe podataka na štetu pojedinca.

Tijekom predavanja ukratko će biti predstavljeni i raspoloživi programi za sufinanciranje projekata koji su izravno povezani s primjenom Uredbe u poslovanju.

U pratećim dokumentima možete detaljnije pročitati o programu i predavačima na seminaru.

Seminar je besplatan, ali je obvezna prijava najkasnije do 26. ožujka. Prijaviti se možete putem dolje priloženog on line obrasca.