Seminar – ISO 9001:2015 za internog auditora u ŽK Osijek

pixabay
Vrijeme održavanja: 24.01.2018.   /   Rok prijave: 18.01.2018.

Seminar ISO 9001:2015 za internog auditora u suradnji s tvrtkom TÜV Croatia d. o. o. održava se u srijedu i četvrtak, od 9 do 15 sati u Županijskoj komori Osijek, na adresi Europske avenije 13.

Jedan je od osnovnih zahtjeva norme ISO 9001 potreba stalnog osposobljavanja i usavršavanja po pitanju sustava upravljanja kvalitetom. Također, jedan je od osnovnih alata razvoja sustava i njegova usklađivanja trajna provedba internih audita (unutrašnjih nezavisnih ocjena) unutar samih organizacija.

Cilj je seminara učinkovito podučiti osobe koje su u tvrtki zadužene za poslove u vezi sa sustavom upravljanja kvalitetom (osiguranje kvalitete, rukovodstvo, nabava, prodaja, tehničke službe i sl.).

Polaznici seminara dobivaju skripta s pisanim materijalima obuhvaćenima predavanjem, a na kraju seminara potvrdu.

Za sudjelovanje na seminaru plaća se kotizacija. Dodatne informacije dostupne su u pozivu koji se nalazi u pratećim dokumentima u stupcu lijevo.

Za sudjelovanje na seminaru potrebno je prijavnicu koja se nalazi u pratećim dokumentima poslati do 18. siječnja. Kontakt-osoba je Kornela Miling (kmiling@hgk.hr, tel.: 031/223-860).

Kontakti

  • Kornela Miling Viša stručna suradnica Tel: +385 31 223 860 Email: kmiling@hgk.hr