REZULTATI PRETRAŽIVANJA


 • Postoje li poticaji za ulaganja u RH te koji su?

  Zakonom o poticanju ulaganja (NN 102/15) su utvrđene potpore radi poticanja ulaganja i pravni okvir kojim se stvaraju pretpostavke za povećanje broja i kvalitete projekata ulaganja koji će se realizirati u Republici Hrvatskoj, a odnose s...

 • Mogu li se od ŽK Pula dobiti podaci o tvrtkama u Hrvatskoj iz određene djelatnosti?

  Registar poslovnih subjekata BIZNET uključuje podatke o svim trgovačkim društvima u Hrvatskoj, a baza se može pretraživati prema određenoj djelatnosti, sjedištu tvrtke i drugih parametara. Zainteresirane tvrtke mogu zatra...

 • Kada je putnička agencija dužna primijeniti poseban postupak oporezivanja putničkih agencija?

  Posebni postupak oporezivanja putničkih agencija propisan je odredbama članaka 91. do 94. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Posebni postupak primjenjivat će putničke agencije koje posluju s putnicima u svoje ime, a koriste isporuke ...

 • Koje sve potpore postoje za poslovanje u turizmu?

  Potpore turističkom sektoru svake godine dodjeljuju Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica putem javno objavljenih natječaja na svojim Internet stranicama: http://www.mint.hr/default.aspx?id=370 i http://business.croatia....

 • Dani hrvatskog osiguranja: Čak 90 posto poduzetnika nema osigurano poslovanje

  "Čak 90 posto malih i srednjih poduzetnika ne koristi nikakve oblike osiguranja poslovanja, a radi se o velikom segmentu tržišta koji je još uvijek nepokriven. Razlog tomu je nedovoljna educiranost i informiranost", rekla je...


  Počinje: Studeni 04, 2015 Završava: Studeni 06, 2015
 • STEEEP - Podrška i edukacija za postizanje izvrsnosti u primjeni energetske učinkovitosti

  Aktivnosti na projektu Informacije o odvijanju programa za poduzeća uključene u projekt dostupne su kod povjerenika za projekt u županijskim komorama Šibenik, Vukovar i Zadar. Dostava inicijalnih podataka o stanju energetike u...

 • Poziv na dostavu ponude za provedbu postupka nabave namirnica, pića i sredstva za čišćenje za potrebe HGK

  Molimo zainteresirane da nam na e-adresu nabava@hgk.hr pošalju svoje kontakt podatke (ime i prezime kontakt osobe, e-mail adresu te naziv tvrtke ili institucije) da bismo vam poslali natječajnu dokumentaciju.

 • Poziv na dostavu ponude za provedbu postupka izrade i uređenja izložbenog prostora te transport uzoraka na Međunarodnom sajmu SIAL 2016, Pariz, Francuska

  Molimo zainteresirane da nam na e-adresu nabava@hgk.hr pošalju svoje kontakt podatke (ime i prezime kontakt osobe, e-mail adresu te naziv tvrtke ili institucije) da bismo vam poslali natječajnu dokumentaciju. 

 • Grad Šibenik postao članom Europskog udruženja nautičkih destinacija Fedeton

  Europsko udruženje nautičkih destinacija Fedeton održalo je u Donegalu, Republika Irska, godišnju skupštinu u četvrtak, 7. srpnja.Udruženje promiče razvoj europskih nautičkih destinacija, organizira zajedničke promotiv...

 • Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije

  Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (NN 92/10) Uredba o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u s...

 • Zakon o parničnom postupku

  Zakon o parničnom postupku (NN 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) - Pročišćeni tekst.

 • Tko vrši nadovjeru potvrdom apostille?

  Hrvatska gospodarska komora omogućava legalizaciju potvrdom apostille  za isprave u svojoj nadležnosti (npr. potvrde o nepovlaštenom podrijetlu robe, ovjere faktura, packing lista i sl.). Nadovjera apostille se provodi na zaht...

 • Što je apostille?

  Apostille je nadovjera ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu izvan Republike Hrvatske sukladno odredbama Haške konvencije od 05. listopada 1961. godine, a koju je potpisala i Republika Hrvats...

 • Što je postupak pune legalizacije?

  Postupak pune legalizacije provodi se za javne isprave potrebne strankama u međunarodnom pravnom prometu. Isprave je potrebno legalizirati na zahtjev partnera, prema propisima druge države te ukoliko ne postoje ugovori između jedne ili ...

 • Odluka o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata

  Odluka o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata (Narodne novine, br. 86/14)