REZULTATI PRETRAŽIVANJA


 • Seminar u ŽK Pula: Kako postati uspješan prodavač

  Županijska komora Pula organizira seminar o tome kako postati uspješan prodavač, u četvrtak, 20. listopada, u 9 sati u ŽK Pula. Seminar je namijenjen članicama Strukovne grupe trgovine ŽK Pula, a održat će ga Neda Fleur Janov...


  Počinje: Listopad 20, 2016 Završava: Listopad 20, 2016
 • Mislav Bezmalinović, predsjednik Uprave Sardina d.o.o., Postira

  Treba nam ovakav ustroj Komore kakav je sada. U posljednjih godinu dana došlo je do velike reorganizacije, stvari se puno kvalitetnije rade i to sa znatno manjim budžetom, što mogu potvrditi kao član Skupštine Komore....

 • Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju dionica i poslovnih udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i Centra za restrukturiranje i prodaju provedbom postupka javnog nadmetanja

  REPUBLIKA HRVATSKA CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb Na temelju Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 94/1313 i 18/16), Uredbe o načinu prodaje dionica ...

 • Kristijan Zanki, predsjednik Grupacije uzgajivača tune pri Klasteru Marikultura, voditelj ribolova Sardina d.o.o., Postira

  Sardina vrlo uspješno surađuje s HGK-om u  organiziranju sajmova i nastupima u inozemstvu te na formiranju radnih tijela koje je osnovala Europska komisija kako bi pomogla našem sektoru ribarstva u Europskoj uniji. Jedna...

 • Poziv na dostavu ponude za provedbu postupka uređenja izložbenog prostora te transport izložaka i promotivnih materijala na sajmu WINE EXPO POLAND & WARSHAW OIL EXPO, Varšava, Poljska, 28.-29.10. 2016.

  Molimo zainteresirane da nam na e-adresu nabava@hgk.hr pošalju svoj kontakt (ime i prezime kontakt osobe, e-mail adresu te naziv tvrtke ili institucije) da bismo vam poslali natječajnu dokumentaciju.

 • Poziv na dostavu ponude za provedbu postupka transporta i špedicije izložbenih uzoraka na sajmu SIAL 2016, 16. -20. 10. 2016., Pariz, Francuska

  Molimo zainteresirane da nam na e-adresu nabava@hgk.hr pošalju svoj kontakt (ime i prezime kontakt osobe, e-mail adresu te naziv tvrtke ili institucije) da bismo vam poslali natječajnu dokumentaciju.

 • Uspješno gospodarstvo mora postati dio vinkovačkog folklora

  „Vinkovci su nekada bili agrarno, drvno i željezničko središte. Uspješno gospodarstvo mora ponovno postati dio vinkovačkog folklora. Danas ovdje možda nema krupne industrije, a gospodarstvo Grada čine mala i srednja...

 • Poziv na dostavu ponude za provedbu postupka izrade projekta idejnog rješenja izložbenog prostora Hrvatske gospodarske komore na sajmu poljoprivredne mehanizacije EIMA, Bologna, Italija

  Molimo zainteresirane da nam na e-adresu nabava@hgk.hr pošalju svoj kontakt (ime i prezime kontakt osobe, e-mail adresu te naziv tvrtke ili institucije) da bismo vam poslali natječajnu dokumentaciju.

 • Poziv na dostavu ponude za provedbu postupka nabave higijenskih potrepština za sanitarne prostore za potrebe HGK

  Molimo zainteresirane da nam na e-adresu nabava@hgk.hr pošalju svoj kontakt (ime i prezime kontakt osobe, e-mail adresu te naziv tvrtke ili institucije) da bismo vam poslali natječajnu dokumentaciju.

 • Poziv na dostavu ponude za provedbu postupka izrade projekta idejnog rješenja izložbenog prostora na sajmu WINE EXPO POLAND & WARSAW OIL FESTIVAL Varšava, Poljska, 28-29.10.2016.

  Molimo zainteresirane da nam na e-adresu nabava@hgk.hr pošalju svoj kontakt (ime i prezime kontakt osobe, e-mail adresu te naziv tvrtke ili institucije) da bismo vam poslali natječajnu dokumentaciju.

 • Poziv na dostavu ponude za provedbu postupka izrade idejnog rješenja, uređenja izložbenog prostora te transport izložaka i promotivnih materijala na Međunarodnom sajmu ZEPS, Zenica, Bosna i Hercegovina, 04.-08.10. 2016.

  Molimo zainteresirane da nam na e-adresu nabava@hgk.hr pošalju svoj kontakt (ime i prezime kontakt osobe, e-mail adresu te naziv tvrtke ili institucije) da bismo vam poslali natječajnu dokumentaciju.

 • Održano predavanje "Kako postići uspjeh u poslovnom pregovaranju"

  Županijska komora Pula i Društva psihologa Istre održali su prvo predavanje iz ciklusa edukacija Psihologija za gospodarstvenike. Predavanje Kako postići uspjeh u poslovnom pregovaranju vodila je Vesna Rusijan Ljuština k...


  Počinje: Travanj 29, 2016 Završava: Travanj 29, 2016
 • Koji je postupak za dobivanje ATA karneta?

  Kao prvi korak, potrebno je osobno kupiti tiskanice. Tiskanice se mogu kupiti u svim županijskim komorama. Nakon kupovine, potrebno je na vlastitom računalu ispuniti obrasce, isprintati tekst na tiskanice te doći na ovjeru u Hrvatsku go...

 • Koje su porezne obveze građana koji iznajmljuju stanove, sobe i postelje te organiziraju kampove?

  Porezne obveze građana koji iznajmljuju stanove, sobe i postelje putnicima i turistima te organiziraju kampove mogu se pronaći na webu Ministarstva turizma.  

 • ŽK Varaždin: Održan seminar o postupku uvoznog carinjenja robe

  Seminar su održali stručnjaci Carinske uprave, a namijenjen je bio gospodarstvenicima koji se bave izvozom i / ili  uvozom roba,  carinskim otpremnicima i zastupnicima te  osobama koje bilo kako sudjeluju u carinskim postup...