REZULTATI PRETRAŽIVANJA


 • Potpisivanje ugovora u projektu WebPoSt

  Potpisivanje ugovora s poduzetnicima o provedbi projekta WebPoSt (internetska stranica poduzetnicima od studenata) održalo se 6. ožujka na Odjelu za elektrotehniku i računarstvo Sveučilišta u Dubrovniku. U provedbi projekta WebPo...


  Počinje: Ožujak 06, 2017 Završava: Ožujak 06, 2017
 • Susret poduzetnika i studenata u projektu WebPoSt

  U ponedjeljak, 6. ožujka, u 12 sati, održati će se sastanak svih sudionika projekta WebPost, u Malom amfiteataru Odjela za elektrotehniku i računarstvo, Sveučilišta u Dubrovniku, na adresi Ćira Carića 4. Na sastanku će biti ...


  Počinje: Ožujak 06, 2017 Završava: Ožujak 06, 2017
 • Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju dionica i poslovnih udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Centra za restrukturiranje i prodaju provedbom postupka javnog nadmetanja

  REPUBLIKA HRVATSKACENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJUIvana Lučića 6, 10000 Zagreb Na temelju Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 94/1313 i 18/16), Uredbe o načinu prodaje dionica i po...

 • ŽK Dubrovnik: Vinski festival Dubrovnik Festiwine postaje međunarodnim

  Vinski festival Dubrovnik Festiwine održava se četvrti put, od 17. do 23. travnja, u Lazaretima.  Pozitivni rezultati prošlih triju festivala pokazali su da je ovo perspektivan projekt koji se razvija i raste, stoga ove ...


  Počinje: Travanj 17, 2017 Završava: Travanj 23, 2017
 • U 2016. godini uspostavljen rast cijena stambenih nekretnina u Hrvatskoj

  Tako su, prema podatcima DZS-a, cijene stambenih nekretnina u trećem kvartalu prošle godine u Hrvatskoj porasle za 1,03% u odnosu na prethodni kvartal te za 1,46% u odnosu isti kvartal prethodne godine. Pritom se oporavak cijena tem...

 • Kako hrvatske proizvođače uključiti u postupak javne nabave

  S obzirom na otežano sudjelovanje hrvatskih tvrtki u postupcima javne nabave i nedovoljnu informiranosti naručitelja, Hrvatska gospodarska komora pokrenula je izradu on line Kataloga hrvatskih proizvoda. „Namjera nam je putem Katal...

 • Odluka o izmjeni i dopuni odluke o troškovima u postupcima arbitraže (NN 109/2016)

  Na temelju članka 19. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine« broj 66/91, 73/91) i članka 28. točka 20. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine« broj 39/16) Upravni odbor Hrvatske gos...

 • Održana radionica o javnoj nabavi „Postupanje s ponudama, nove direktive EU i ESPD“

  U ŽK Osijek je 8. prosinca održana radionica o javnoj nabavi pod nazivom „Postupanje s ponudama, nove direktive EU i ESPD“. Predavači na radionici su bili Davor Slivka i Zlatko Hosu, ovlašteni treneri javne nabave. Do...


  Počinje: Prosinac 08, 2016 Završava: Prosinac 08, 2016
 • U ŽK Rijeka održan seminar o uredskom poslovanju

  Radionica je bila namijenjena službenicima s područja Primorsko-goranske županije, čiji je svakodnevni posao provedba Zakona o općem upravnom postupku i uredsko poslovanje. Polaznici su na predavanjima i vježbama ostvarili razmjenu z...


  Počinje: Prosinac 02, 2016 Završava: Prosinac 02, 2016
 • Koliki su troškovi pokretanja postupka mirenja?

  Troškovi pokretanja  postupka mirenja određeni su  u Odluci o troškovima u postupcima mirenja (NN142/2011) i u Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o troškovima u postupcima mirenja (NN 67/2017). Stranke koje sud...

 • Kakav je učinak pokretanja postupka mirenja na zastarne rokove i rokove za podnošenje tužbe?

  Pokretanjem postupka mirenja zastara se prekida  u odnosu na zahtjeve koji su predmet postupka mirenja  no ako se mirenje okonča bez zaključenja nagodbe, smatra se da prekida nije bilo; međutim ako u roku od 15 dana, nakon &sca...

 • Mogu li izmiritelj i osobe koje su sudjelovale u postupku mirenja svjedočiti u arbitražnom ili sudskom postupku?

  To je moguće samo ako su se stranke tako sporazumjele. Ako nema o tome stranačkog sporazuma, izmiritelj i osobe koje sudjeluju u postupku mirenja pred Centrom za mirenje pri HGK u bilo kojem svojstvu, ne mogu biti prisiljeni svjedočiti u...

 • Kakav je utjecaj radnji poduzetih u postupku mirenja na sudske ili arbitražne postupke između istih stranaka o istom sporu?

  U sudskom, arbitaržnom iili drugom postupku nije dopušteno davati izjave, predlagati dokaze ili podnositi drugi dokaz u bilo kojem obliku, ako se takav dokaz odnosi, pored ostalog, na činjenice da je jedna stanka predlagala ili pri...

 • Utječe li sudjelovanje u postupku mirenja pred Centrom na pokretanje ili vođenje već pokrenutog sudskog ili arbitražnoga postupka?

  Ako su se stranke sporazumjele o provođenju mirenja pred Centrom, trebaju se suzdržati od pokretanja drugih sudskih ili arbitražnih postupaka za rješavanje spora o kojem se mirenje provodi, osim ako je to neophodno za očuvanje nj...

 • Kakav je tijek postupka mirenja u okviru Centra za mirenje pri HGK?

  Mirenje se provodi na način o kojem su se stranke sporazumjele, sve u okviru Zakona o mirenju (NN 18/2011 i Pravilnika o mirenju (NN 142/2011). Po primitku prijedloga za provedbu mirenja, djelatnici Centra za mirenje stupaju u kontakt s p...