Novosti i događanja

Edukacija

Edukacija o pisanju EU projekata u ŽK Pula

Edukacija

Sastanak članica Županijske komore Zadar – računovodstvene djelatnosti...

Sastanak

U ŽK Sisak održan radni sastanak predstavnika računovodstvene i knjigo...

Sastanak

ŽK Požega poziva na radni sastanak članica registriranih za obavljanje...

Sastanak

Održan sastanak predstavnika računovodstvenih djelatnosti Županijske k...

Edukacija

Radionica o postavljanju i ostvarivanju ciljeva

Sastanak

U ŽK Virovitica održan sastanak za izbor kandidata za člana Vijeća Udr...

Sastanak

Sastanak tvrtki registriranih za obavljanje računovodstvene djelatnost...

Edukacija

U Šibeniku održan Investicijski forum Lider Investa Dalmacije i južne...

Propisi i računovodstvo

Središnjica

Županijska komora Koprivnica

  • Vlatka Grotić Samaržija Viši stručni suradnik Tel: +385 48 674 564 Email: vgrotic@hgk.hr

Županijska komora Vukovar

Županijska komora Pula

  • Koraljka Vitasović Viša stručna suradnica Tel: +385 52 378 135 Email: kvitasovic@hgk.hr

Županijska komora Osijek

  • Bernarda Hunjadi Viša stručna suradnica Tel: +385 31 223 830 Email: bhunjadi@hgk.hr

Županijska komora Sisak

  • Dragoslav Krnjaić viši stručni referent Tel: +385 44 524 117 Email: dkrnjaic@hgk.hr

Županijska komora Bjelovar

  • Helena Pogledić Viši stručni suradnik Tel: +385 43 274 067 Email: hpogledic@hgk.hr
  • Martina Posavac Ćurić Direktorica Tel: +385 43 274 065 Email: mposavac@hgk.hr

Županijska komora Dubrovnik

  • Tatjana Božinović Filipović viša stručna suradnica Tel: +385 20 312 095 Email: tbozinovic@hgk.hr

Županijska komora Otočac

Pretraživanje novosti