REZULTATI PRETRAŽIVANJA


 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača

  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_110_2124.html  

 • Pravilnik o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima

  http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_130_2464.html  

 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika na porez na dodanu vrijednost

  http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_130_2461.html  

 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadom

  http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_121_2297.html  

 • Pravilnik o ustrojavanju, sadržaju i načinu vođenja Središnje elektroničke baze razvojnih projekata i razvojnih pokazatelja

  Obavijest o izmjenama zakona u NN http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_121_2292.html

 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

  http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_12_137_2570.html  

 • Uredba o poticanju ulaganja

  http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_04_31_833.html

 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju Plana upravljanja vodnim područjima

  http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_06_53_1391.html

 • Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dobit

  Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dobit http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_06_50_1336.html

 • Seminar o upravljanju nekretninama

  Seminar Upravljanje nekretninama s naglaskom na uporabu i održavanje održan je 1. lipnja, u organizaciji Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a bio je namijenjen svima koji posluju u upravljanju nekretninama, n...

 • ŽK Dubrovnik: Posrednici u prometu nekretninama izabrali novo vodstvo

  Za naredno četverogodišnje razdoblje za predsjednika je izabran Igor Koprivica iz tvrtke Progen d. o. o., a za njegova zamjenika Goran Pikunić iz tvrtke Libertas Inženjering Plus d. o. o. Dosadašnje vodstvo, Frano Bezić i...


  Počinje: Srpanj 12, 2016 Završava: Srpanj 12, 2016
 • U ŽK Koprivnica poduzetnicima predstavljen natječaj Kompetentnost i razvoj MSP

  Besplatnu informativnu radionicu o natječaju Kompetentnost i razvoj MSP, održala Marina Šandor Krznarić, projekt menadžer za projektne prijedloge EU i nacionalnih fondova iz Razvojne agencije Podravine i Prigorja. Poduzetnicima, ...


  Počinje: Lipanj 27, 2016 Završava: Lipanj 27, 2016
 • Županije-velike gospodarske razlike na malom prostoru

  Za prikazivanje gospodarskih razlika županija koristili smo se glavnim makroekonomskim pokazateljima kao što su BDP, zaposlenost, nezaposlenost, plaće i financijski podaci poslovanja poduzetnika. Kod nekih pokazatelja, poput BDP-a ...

 • Gospodarska kretanja u Šibensko-kninske županiji u 2014. godini

  Poduzetnici Šibensko-kninske županijeU Šibensko–kninskoj županiji za 2014. godinu obvezu predaje završnog financijskog izvještaja FINI izvršilo je ukupno 1.924 poduzetnika, što je za 5,4% vi...

 • Jurica Jednačak ponovno izabran za predsjednika Udruženja za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima HGK

  Na izbornoj sjednici Udruženja za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima HGK održanoj 16. lipnja u HGK, Jurica Jednačak, direktor Direkcije brokera Zagrebačke banke, ponovno je izabran za predsjednika Udruženja. Za...