REZULTATI PRETRAŽIVANJA


 • Tko i kako provodi nadzor nad obavljanjem djelatnosti posredovanja u prometu nekretninama?

  Nadzor nad provedbom Zakona o posredovanju u prometu nekretnina provodi Carinska uprava Ministarstva financija. Sve pritužbe, primjedbe i eventualna pitanja vezano uz rad posrednika u prometu nekretnina mogu se uputiti: na besplatni br...

 • Kakvo treba biti osiguranje od odgovornosti za štetu u prometu nekretninama i koje police osiguranja se priznaju?

  Posrednik od dana ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, može biti osiguran i kod osiguravatelja u državi članici EU-a i europskog gospodarskog prostora. To znači da se inozemna polica osiguranja može priložiti zahtjevu za izdav...

 • Je li nužno zaposliti agenta kod posredovanja u prometu nekretnina?

  Za rad i poslovanje posrednika, uz ostale propisane uvjete, dovoljno je da posrednik upošljava na puno radno vrijeme jednog agenta sa položenim stručnim ispitom i upisanim u Imenik agenata.

 • Kako se mogu upisati u Registar posrednika u prometu nekretnina?

  Da bi posrednik mogao započeti obavljati svoju djelatnost mora podnijeti zahtjev (dostupan je na linku) za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina na adresu: MINISTARSTVO GOSPODARSTV...

 • Koje podatke sadrži Registar agenata posredovanja u prometu nekretnina?

  Imenik sadrži slijedeće podatke: Registarski broj upisa u Imenik Datum upisa Broj i datum rješenja Ministarstva o upisu agenta u Imenik Podaci o agentu: ime, prezime, stručna sprema, datum polaganja ispita za agenta. Podaci...

 • Kako se mogu upisati u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina?

  Kandidat za agenta na obrascu I.-1 (dostupan je na linku) podnosi zahtjev za upis u Imenik agenata na adresu: MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Uprava za trgovinu i unutarnje tržište Ulica grada Vukovara 78 10000 Zagreb Kandidat zahtje...

 • Zakon o porezu na dodanu vrijednost

  Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 148/13 i 143/14) • Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (NN 79/13) (NN 146/12); (NN 160/13); (NN 157/14); (NN 130/15)

 • Zakon o uslugama

  Zakon o uslugama (NN 80/11)

 • Zakon o obveznim odnosima

  Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) na snazi od 01.08.2015. - pročišćeni tekst.

 • Kako mi možete pomoći u pronalaženju prikladnih prodajnih kanala na stranim tržištima?

  Europska poduzetnička mreža (EEN – Enterprise Europe Network) je inicijativa Europske komisije čiji je cilj umrežavanje raznih institucija prvenstveno u zemljama EU, ali i šire, u svrhu pomaganja malim i srednjim poduzetnic...

 • Objavljen novi natječaj HGK za dodjelu vaučera za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije

  U okviru projekta vaučera „Moj EU-projekt“ Hrvatska gospodarska komora raspisuje četvrti po redu natječaj za dodjelu vaučera. Natječaj je namijenjen isključivo članicama HGK, a predviđeni budžet za provedbu natječ...

 • Sjednica Strukovne grupacije posrednika u prometu nekretnina ŽK Osijek

  U Županijskoj komori Osijek će se u petak, 16. rujna, u 11 sati održati sjednica Strukovne grupacije posrednika u prometu nekretnina. Na sjednici posrednici će raspravljati o rezultatima poslovanja djelatnosti posredovanja u prometu ne...


  Počinje: Rujan 16, 2016 Završava: Rujan 16, 2016
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima

  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_110_2127.html  

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača

  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_110_2124.html  

 • Pravilnik o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima

  http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_130_2464.html