Novosti i događanja

Objava

Miho Klaić ponovno predsjednik Udruženja posrednika u osiguranju HGK

Sastanak

ŽK Požega organizira Infodan HBOR-a

Edukacija

Seminar Financiranje vanjske trgovine – Studije slučaja i novi globaln...

Objava

Robert Vučković novi predsjednik Udruženja osiguravatelja HGK

Sastanak

U ŽK Sisak održan radni sastanak predstavnika računovodstvene i knjigo...

Edukacija

ŽK Pula poziva na radionicu u svibnju Pokreni digitalnu transformaciju...

Edukacija

Poziv na HBOR-ov Infodan

Manifestacija

Drugi „Wine&Music“ u Zadru

Edukacija

OTKAZANO Zagrebačka burza u ŽK Osijek predstavlja Progress tržište za...

Financijske djelatnosti i osiguranje

Leasing

Županijska komora Slavonski Brod

  • Županijska komora Slavonski Brod Tel: +385 35 448 583 Email: hgksb@hgk.hr
  • Krešimir Rudec Direktor Županijske komore Tel: +385 35 448 583 Email: krudec@hgk.hr

Županijska komora Sisak

  • Dragoslav Krnjaić viši stručni referent Tel: +385 44 524 117 Email: dkrnjaic@hgk.hr

Županijska komora Pula

  • Koraljka Vitasović Viša stručna suradnica Tel: +385 52 378 135 Email: kvitasovic@hgk.hr

Županijska komora Bjelovar

  • Martina Posavac Ćurić Direktorica Tel: +385 43 274 065 Email: mposavac@hgk.hr

Županijska komora Rijeka

  • Nikola Musulin Viši stručni suradnik Tel: +385 51 209 155 Email: nmusulin@hgk.hr

Pretraživanje novosti