Vrijeme održavanja: 24.09.2018.

Objavljeno: 17. 09. 2018. , Ažurirano: 08. 10. 2018.

U ponedjeljak, 24. rujna, Strukovna grupacija graditeljstva Županijske komore Čakovec održala je svoju 35. sjednicu koju je vodio predsjednik grupacije Ivan Kolarić.

Na dnevnom redu sjednice bile su sljedeće točke:

1. Rezultati poslovanja graditeljske djelatnosti u Međimurskoj županiji u razdoblju I.-XII. 2017. godine

2. Aktualno stanje i perspektive razvoja graditeljske djelatnosti u Međimurskoj županiji

3. Situacija na tržištu rada i stanje upisa učenika za graditeljska zanimanja u strukovne škole

4. Ostala pitanja.

Sjednici, koja se održala u Komori, nazočili su predstavnici graditeljskih tvrtki sa sjedištem u Međimurskoj županiji, predstavnici Upravnog odjela za gospodarstvo Međimurske županije, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područnog ureda Čakovec, Graditeljske škole Čakovec, Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA te Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje.

Na sjednici je zaključeno da je zbog sve većeg nedostatka radne snage u graditeljskim tvrtkama, njene nepovoljne strukture te smanjene operativne sposobnosti potrebno da HGK apelira na nadležna ministarstva kako bi što prije poduzela odgovarajuće mjere za zaustavljanje negativnih trendova na tom području. Zaključeno je i da se traži uvođenje više reda i kontrole u proces javne nabave u smislu da se javni naručitelji moraju držati prvotno postavljenih rokova za otvaranje i pregled ponuda te donošenje odluke o odabiru (bez višekratnih prolongacija kao što se sada događa, pa ponuditelji moraju produžavati jamstva što iziskuje nepotreban dodatni angažman, dodatne troškove te kašnjenje investicije) kao i da se za nabave male vrijednosti obvezno uvede javna objava nabave i javno otvaranje ponuda (na lokalnoj razini nabave do 200.000 kuna za usluge i 500.000 kuna za radove sada se dodjeljuju na temelju triju „dogovorenih“ ponuda).

Zaključeno je nadalje da se traži standardiziranje dokumentacije za investicijske projekte (npr. za aglomeracije) jer nije realno, niti bi se smjelo događati, da dokumentacija za jedan projekt bude usklađena i prihvaćena npr. u Gradu Čakovcu, a da ista dokumentacija za istu namjenu u gradu udaljenom dvadesetak kilometara, npr. Prelogu, bude neodgovarajuća zbog toga što osoba zadužena za obradu dokumentacije drukčije tumači propise.

Zaključeno je i da državna tijela trebaju, kod podupiranja i poticanja obrazovanja, staviti naglasak samo na one kadrove koji su potrebni gospodarstvu, a radi unapređenja obrazovanja učenika srednjih strukovnih škola na praksi u gospodarskim subjektima ponovno je potrebno razmotriti prijedlog uvođenja mentorstva umirovljenih zaposlenika majstora te priznavanja vremena koje su učenici proveli na praksi u njihov radni staž.

Zbog promjene situacije na tržištu rada zaključeno je da se traži promjena određenih uvjeta za apliciranje tvrtki na mjere aktivne politike zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (npr. neuzimanje u obzir smanjenja broja radnika u tvrtki do čega nije došlo krivnjom poslodavca, nego najčešće zbog odlaska radnika u inozemstvo) radi omogućavanja poslodavcima da lakše dođu do potrebne stručne radne snage te da se donesu izmjene članka 99. Zakona o mirovinskom osiguranju u smislu da se mirovina ne obustavlja korisnicima starosne ili prijevremene mirovine ako nastave raditi više od polovine radnog vremena kod istog ili drugog poslodavca. Također je potrebno povoljnije urediti plaćanje doprinosa i poreza na dohodak kako bi se i poslodavce i „umirovljenike“ motiviralo za povratak na tržište rada.

Predstavnici tvrtki na sjednici su iskazali interes za sudjelovanje u projektu Empowering for growth 3 u sklopu lokalnog partnerstva za zapošljavanje.