Vrijeme održavanja: 26.02.2021.

Objavljeno: 19. 02. 2021. , Ažurirano: 19. 02. 2021.

Seminar o sastavljanju financijskih izvještaja i prijavi poreza na dobit za 2020. godinu održati će se u petak, 26. veljače u 9:30 sati, u Županijskoj komori Karlovac, na adresi Ul. kralja Tomislava 19 b.

Aktualne teme koje će se također obraditi na seminaru su analiza i vrednovanje određenih pozicija bilance te računa dobiti i gubitka, dodatna umanjenja pri utvrđivanju poreza na dobit te državne potpore, porezne olakšice i poticaji.

Seminar će voditi ugledni predavači Domagoj Bakran i Ivica Milčić, savjetnici i urednici u časopisu Računovodstvo i financije.

Naknada za sudjelovanje iznosi 350 kuna po sudioniku, na što se ne plaća PDV.

Više o seminaru, koji organiziraju Udruga računovođa i financijskih djelatnika Karlovac i ŽK Karlovac, može se doznati iz poziva u pratećim dokumentima.