Objavljeno: 06. 07. 2020. , Ažurirano: 06. 07. 2020.

U Županijskoj komori Karlovac 6. srpnja održan je sastanak s novim predsjednikom Udruge vinogradara, vinara i voćara Ozalj, Lovrom Guštinom o 28. Izložbi vina Vivodina te o aktualnim trendovima u vinogradarskoj proizvodnji u Karlovačkoj županiji.   

Tradicionalna vivodinska izložba i ocjenjivanje vina održana je od 12. do 14. lipnja i ove godine okupilo više od stotinjak uzoraka. "Unatoč ograničenjima uzrokovanima pandemijom koronavirusa, izložba je kvalitetno provedena te zahvaljujemo Županijskoj komori Karlovac na potpori u njenoj provedbi", kazao je Lovro Guštin. U vezi s aktualnom situacijom i ovogodišnjim urodom, naveo je da se ako ne bude većih vremenskih nepogoda, može očekivati relativno dobra godina. Isto tako, dodao je da se zbog ograničenja u poslovanju i padu turističkog prometa vinogradari susreći s teškoćama u plasmanu prošlogodišnje berbe te će i za ovaj sektor biti potrebno osmisliti mjere potpore.

Zlatko Kuzman, predsjednik Županijske komore Karlovac, napomenuo je da je u tom smislu Hrvatska gospodarska komora resornom Ministarstvu poljoprivrede predložila izmjene Nacionalnog programa pomoći sektoru vina, tzv. vinske omotnice radi stabilizacije tržišta.

Na sastanku je bilo riječi i o aktivnostima Udruge Bregovita Hrvatska, krovne organizacije vinogradara Središnje Hrvatske, koja je uz potporu HGK osnovana prije godinu dana i trebala bi prerasti u ključnu i formalnu točku između vinogradara i vinara regije s jedne strane, i državnih institucija s druge strane. Stoga je potrebno potaknuti vinare da se uključe u članstvo i sudjeluju u aktivnostima Udruge.

Kuzman je naglasio da karlovačka komora već niz godina podupire tradicionalnu vivodinsku izložbu vina, a spremna je i na druge modele promocije lokalnih vinara.