Objavljeno: 19. 09. 2016. , Ažurirano: 19. 09. 2016.

Vrijeme održavanja: 28.09.2016.


Sastanak Strukovne grupacije autoškola ŽK Osijek održati će se 28. rujna u 10 sati u Županijskoj komori Osijek, Europske avenije 13.

Teme sastanka su problemi oko radnih odnosa (radna vremena instruktora, voditelja i predavača), četverogodišnje licence instruktora, nadzor nad radom autoškola, korekcija izračuna minimalne cijene usluga, plaćanje pretplate HRT- u, liječničke potvrde u trajanju od 6 mjeseci i dr.

Cilj sastanka je uz pomoć Sektora za promet i veze pri HGK animirati ostale Županijske komore odnosno ostale autoškole u drugim županijama kako bi po uzoru na novonovanu Grupaciju autoškola pri ŽK Osijek osnovale grupacije autoškola pri svojim županijskim komorama.

Jedan od ciljeva satanka je i osnovanje Stručnog vijeća autoškola pri HGK koje bi u suradnji s predstavnicima MUP-a i HAK-a sinergijski radili na poboljšanju uvjeta, te uklanjanju problema u poslovanju djelatnosti autoškola.

Konkurencija na tržištu je velika, a zbog nagomilanih problema, te loših odnosa s predstavnicima HAK-a i MUP-a, što je bio jedan od glavnih razloga za osnivanjem takve prve Strukovne grupacije autoškola u Hrvatskoj, predstavnici autoškola se nadaju kako će svoje probleme moći rješavati kroz rad Strukovne grupacije.