Vrijeme održavanja: 30.06.2021.

Objavljeno: 16. 06. 2021. , Ažurirano: 16. 06. 2021.

U HGK – Županijskoj komori Osijek će se u srijedu, 30. lipnja, u 12 sati, održati sastanak o reformi obrazovanja u podučju elektrotehnike i računalstva.

Sastanak se organizira u sklopu provedbe projekta RCK ELPROS – Regionalni centar kompetentnosti Elektrotehnička i prometna škola Osijek, na kojem je jedan od partnera Županijska komora Osijek.

Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu obrazovanja u sektoru elektrotehnike i računalstva kroz razvoj novih i modernizaciju postojećih strukovnih kurikuluma, te razvoj novih obrazovnih programa osposobljavanja i usavršavanja u sklopu provedbe programa redovitog strukovnog obrazovanja i formalnih/neformalnih programa za obrazovanje odraslih u skladu s potrebama tržišta rada.

Cilj sastanka dobiti mišljenje poduzetnika o postojećim obrazovnim progamima, potrebi njihove modernizacije, uvođenju novih obrazovnih programa i programa osposobljavanja i usavršavanja, kako bi obrazovni sustav za tržište rada producirao kadrove potrebne poslovnom sektoru te ispitivanje interesa za uključivanje u druge aktivnosti koje će se provoditi u okviru projekta RCK-ELPROS.

Za sudjelovanje na sastanku potrebno je prijaviti se online prijavnicom u nastavku ovog teksta, do utorka, 29. lipnja, u 15 sati: