Pomorski zakonik

Pixabay

Pomorski zakonik (NN 181/04, NN 76/07, NN 146/08), Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika (NN 56/13) - Pročišćeni tekst.

Najčešće traženi provedbeni propisi s  područja pomorstva:

• Pravilnik o brodicama i jahtama (NN 27/05, NN 18/09, NN 3/08, NN 80/07, NN 57/06NN 56/10NN 79/12NN 137/13);
• Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu (NN 99/13)
• Uredba o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namijenjenih sportu i razonodi u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske (NN 97/13)
• Naredba o visini naknade za upis broda, jahte i brodice u upisnik brodova, odnosno jahti i očevidnik brodica (NN 14/13)
• Naredba o visini naknada koje plaćaju vlasnici pomorskih objekata u Republici Hrvatskoj (NN 159/13)
• Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanje trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu (NN 58/13, NN 72/13, NN 69/14, NN 157/14)
• Odluka o utvrđivanju iznosa naknade za izdavanje kartice goriva za plovidbu (NN 69/13)
• Pravilnik o obavljanju podvodnih aktivnosti (NN 47/99, NN 23/03, NN28/03, NN 52/03, NN 58/03, NN 96/10)
• Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti brodica za plovidbu i o visini naknade za baždarenje brodica (NN 159/13)
• Odluka o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti čamaca za plovidbu i o visini naknade za baždarenje čamaca (NN 7/14)

Kontakti

  • Sektor za turizam Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: turizam@hgk.hr Tel: +385 1 456 1570 Tel 1: +385 1 456 1660 Fax: +385 1 482 8499 Direktor: Želimir Kramarić : Sektor za turizam
  • Nataša Bušić Viša stručna savjetnica Tel: +385 21 321 118 Email: ugostitelji@hgk.hr