Zakon o zabrani nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom (ZZNTP), NN 117/17, stupio je na snagu 7. prosinca 2017. S obzirom na iznimno kratko razdoblje prilagodbe definirano Zakonom (do 31. ožujka) u kojem su trgovci, otkupljivači i prerađivači dužni uskladiti ugovore sklopljene prije stupanja ZZNTP-a na snagu, Hrvatska gospodarska komora je tijekom prosinca od svojih članica prikupila, analizirala i obradila više od 160 pitanja koja su dostavljena Ministarstvu poljoprivrede (MP), stručnom nositelju Zakona, AZTN-u, tijelu nadležnom za nadzor nad provedbom Zakona u RH, te Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta koje je nadležno tijelo državne uprave RH za djelatnost trgovine.

AZTN je pitanja prikupila putem HGK, Hrvatske udruge poslodavaca (HUP), MP-a, odvjetničkih društava te izravno od adresata Zakona. Odgovori MP-a i AZTN-a na pitanja o primjeni Zakona objavljeni su u dokumentu Odgovori na pitanja adresata Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom na web-stranicama AZTN-a odnosno Ministarstva. U dokumentu se nalaze odgovori na 150 pitanja, a podijeljen je u dva dijela: I. Opća pitanja (sadrži 56 odgovora) te II. Pitanja povezana s člancima Zakona (sadrži 94 odgovora).

S Ministarstvom poljoprivrede i Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja HGK, HUP, HOK i HPK dogovorili su i održavanje radionica u šest gradova (Zagreb, Split, Osijek, Rijeka, Pula i Varaždin) na kojima će predstavnici MP-a i AZTN-a predstaviti Zakon.

Imate li pitanja koja nisu obuhvaćena navedenim dokumentom, molimo da nam ih pošaljete na e-mail adrese: poljoprivreda@hgk.hr ili trgovina@hgk.hr kako bismo ih proslijedili nadležnim tijelima (MP i AZTN) za pripremu dodatnih odgovara radi jasne provedbe Zakona.

Raspored održavanja radionica objavit ćemo naknadno, čim ga dobijemo od Ministarstva poljoprivrede i Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.