Upis u Registar posrednika u prometu nekretnina


Posrednik u prometu nekretnina ovlašteno je trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik koji ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina.

Da bi posrednik mogao započeti obavljati svoju djelatnost mora podnijeti Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta na obrascu zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina.

Dokumentaciju za ishođenje Rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina može se dostaviti klasičnom poštom ili putem E-postupka.

1. Klasičnom poštom na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
Uprava za trgovinu i unutarnje tržište
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb

Zahtjev mora sadržavati sljedeće podatke i dokaze:

  • Ugovor o radu na puno radno vrijeme s osobom koja je agent (upisan u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina)
  • Ugovor o osiguranju s ovlaštenim osiguravajućim društvom (Pažnja: ugovor mora biti potpisan i s pečatima obje ugovorne strane)
  • (Uputa vezana uz policu osiguranja: najniža osigurana svota ne može biti manja od 200.000,00 kn po jednom štetnom događaju, odnosno 600.000,00 kn za sve odštetne zahtjeve u jednoj osiguravajućoj godini)
  • 35,00 kuna državnih biljega ili uplata na račun Državnog proračuna: broj računa: HR1210010051863000160; poziv na broj: HR64 5002-47115-OIB trgovačkog društva/MB obrta

2. E-POSTUPAK za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina 

  • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
  • Obrazac se s naslovom: e-zahtjev-nekretnine  pošalje na e-poštu pisarnica@mingo.hr, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati ( uplata na  račun Državnog proračuna: broj računa: HR1210010051863000160; poziv na broj: HR64 5002-47115-OIB trgovačkog društva/MB obrta)
  • pristojbe na račun – sve u skeniram PDF obliku
  • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
  • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
  • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.


Sektor za trgovinu Hrvatske gospodarske komore vrši upis posrednika u prometu nekretnina u Registar posrednika u prometu nekretnina na temelju rješenja Ministarstva o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina.
Registar sadrži slijedeće podatke:
– Registarski broj upisa u Registar
– Datum upisa
– Broj i datum rješenja Ministarstva o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina
– Osnovne podatke o poslovnom subjektu: matični broj, oznaku da li se radi o trgovačkom društvu, trgovcu pojedincu ili obrtniku, naziv i sjedište, adresa poslovanja, županija, telefon, fax, e-mail
– Podaci o agentu/agentima posredovanja u prometu nekretnina koji je u stalnom radnom odnosu kod posrednika
– Osiguravateljno društvo kod kojeg je posrednik u prometu nekretnina osiguran

Posrednik je dužan svaku promjenu podataka koji se evidentiraju u Registru prijaviti Sektoru za trgovinu Hrvatske gospodarske komore u roku 30 dana od dana nastanka promjene radi upisa promjene u Registar.

Promjene podataka dostavljaju se na adresu:

Hrvatska gospodarska komora, Sektor za trgovinu, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, e-mail: nekretnine@hgk.hr; tel: 01/4561-533