Zašto raditi s licenciranim posrednikom u prometu nekretnina


Naša je preporuka da se pri kupoprodaji nekretnina (uključujući najam, zakup, zamjene nekretnina...) angažiraju posrednici upisani u Registar posrednika u prometu nekretnina pri Hrvatskoj gospodarskoj komori budući da su oni uskladili svoje poslovanje sa Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina te pribavili od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina. Činjenica da se, u pravilu, radi o transakcijama koje uključuju promet velike novčane vrijednosti, a kojima se, uz ostalo, rješavaju i egzistencijalna pitanja pojedinaca, navodi na potrebu iznimnog opreza. Upravo je obrazovani posrednik koji poslove vodi pažnjom dobrog i savjesnoga gospodarstvenika jamac da će posao biti obavljen na zadovoljstvo svih strana.

 Rad s registriranim (legalnim) posrednicima u prometu nekretninama donosi sigurnost potrošačima:

  • registrirani posrednici zapošljavaju najmanje jednog agenta s položenim stručnim ispitom
  • registrirani posrednici imaju osiguranje od odgovornosti, koje pruža dodatnu sigurnost korisnicima njihovih usluga u slučaju štete
  • registrirani posrednici dužni su provjeriti dokumentaciju nekretnine
  • registrirani posrednici moraju poslovati u prostoru primjerenom za uredsko poslovanje
  • registrirani posrednici moraju voditi evidenciju o posredovanju u prometu nekretnina
  • registrirani posrednik obvezan je pri oglašavanju objaviti svoju tvrtku
  • registrirani posrednici moraju sklapati ugovor o posredovanju u pisanoj formi
  • registrirani posrednik obvezan je odrediti opće uvjete za obavljanje posredovanja

Angažiranje ovlaštenog posrednika preduvjet je legalnog, uspješnog i sigurnog poslovanja nekretninama. Pozivamo Vas da svog posrednika provjerite u Registru posrednika u prometu nekretnina na linku http://posredovanje.hgk.hr/posredovanje/.

Odredbom članka 31., stavka 2. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina propisano je da inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona provode nadležni inspektori u skladu s posebnim propisima (inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o posredovanju u prometu nekretnina provodi Ministarstvo financija – Carinska uprava). Osim navedenog, Ministarstvo gospodarstva objavilo je i pisano mišljenje da apelira na sve koji imaju saznanja o nepravilnostima koja se odnose na rad posrednika da svaku takvu nepravilnost izravno prijave nadležnoj inspekcijskoj službi. Prijava nepravilnosti dužnost je osoba koje imaju takva saznanja te je samo na taj način moguće sankcionirati one koji posluju suprotno Zakonu propisanih uvjeta.