Vrijeme održavanja: 21.03.2019.

Županijska komora Osijek u suradnji s Hrvatskom udrugom autostruka (HUAS) i Hrvatskom obrtničkom komorom organizira sastanak za predstavnike autostruke, koji će se održati u četvrtak, 21. ožujka, u 11 sati u HGK – Županijskoj komori Osijek, na adresi Europske avenije 13.

Prošle godine formirana je radna skupina koja radi na projektu Reforma autostruka, radi rješavanja problematike autostruke, osobito kada su u pitanju problemi ostvarivanja adekvatne cijene radnog sata osiguravajućih društava. Radna skupina sastavljena je od predstavnika Hrvatske gospodarske komore (HGK), Hrvatske udruge autostruka (HUAS) i Hrvatske obrtničke komore (HOK).

Kako bi tvrtke upoznali s dosadašnjim rezultatima rada i daljnjim planom za ostvarivanje pripadajuće cijene sata rada, na sastanku će biti predstavljen Prijedlog pravilnika o tehničkoj i komercijalnoj standardizaciji autoservisne struke Sektora za popravak štete na motornim vozilima, usklađen s europskom pravnom stečevinom, a predstavit će ga Ivica Iviček iz HUAS-a i Hrvoje Paver iz HGK.

Ovom će se prilikom ispitati interes predstavnika autostruka za sudjelovanjem u radu Strukovne skupine trgovine motornim vozilima i dijelovima HGK - Županijske komore Osijek.

Za više informacija kontakt-osoba u ŽK Osijek jest Ines Balog, tel.: 031/223 819, e-adresa: ibalog@hgk.hr .