Pravilnik o uvjetima za dobivanje dozvole za obavljanje poslova posrednika

Pixabay

Na temelju članka 10. stavka 5. Zakona o stečaju potrošača, u Narodnim novinama broj 3 od 08. 01. 2016., Ministarstvo pravosuđa donijelo je Pravilnik o uvjetima za dobivanje dozvole za obavljanje poslova posrednika http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_01_3_19.html