Zajednica za intermodalni transport i logistiku

Pixabay

Dana 06. srpnja 2015. na 22. sjednici Upravni odbor HGK donio je odluku  o izmjenama i dopunama Odluke od dana 22.0žujka 1995. godine čime je promijenjeno ime Zajednici za kombinirani prijevoz u Zajednica za intermodalni transport i logistiku.

Dana 28. studenoga 2017. u HGK, Rooseveltov trg 2, održana je plenarna sjednica Zajednice na kojoj je izabrano novo predsjedništvo Zajednice te novi voditelji grupacija i njihovi zamjenici. Nakon izvještaja o dosadašnjem radu Zajednice od 2015.-2017. usvojen je i novi poslovnik o radu.

USTROJSTVO ZAJEDNICE ( 28.11.2017. )

Predsjednik Zajednice: g. Ivica Vrankić, Train Hungary Maganvasut Kft - Podružnica u Zagrebu

Zamjenik predsjednika Zajednice: gđa. Jasmina Pašagić Škrinjar, Fakultet prometnih znanosti

Poslovni tajnik: g. Saša Subotić, HGK, Sektor za promet i veze

 

Unutar Zjednice osnovane su tri grupacije:

1. GRUPACIJA ZA INTERMODALNI PRIJEVOZ TERETA

Voditelj grupacije: g. Pero Semren, AGIT d.o.o.

Zamjenik voditelja grupacije: g. Slavko Mamić, Crokombi d.o.o.

2. GRUPACIJA ZA INTEGRIRANI PRIJEVOZ PUTNIKA

Voditelj grupacije: g. Borna Abramović, Fakultet prometnih znanosti

Zamjenik voditelja grupacije: g. Denis Šipuš, Fakultet prometnih znanosti

3. GRUPACIJA ZA LOGISTIKU

Voditelj grupacije: g. Marko Frankola, DHL International d.o.o.

Zamjenik voditelja grupacije: gđa. Martina Furdić, Fakultet prometnih znanosti

 

ZADACI ZAJEDNICE

  • iniciranje i podsticanje suradnje između nosilaca svih aktivnosti u području kombiniranog transporta i logistike sa ciljem njegovog promoviranja i uspješnog razvoja,
  • polazeći od društvenih i gospodarskih interesa predlaže državnim organima donošenje poticajnih mjera i propisa sa ciljem uspješnog razvoja kombiniranog prometa i logistike u Hrvatskoj,
  • razmatra pitanja i predlaže rješenja iz oblasti operativnog funkcioniranja kombiniranog transporta, tarifske problematike, pravne regulatore, metodologije iskazivanja troškova u području transporta i dr.,
  • suradnja sa obrazovno-znanstvenim institucijama,
  • suradnja s nacionalnim i međunarodnim organizacijama koje imaju za cilj unapređenje kombiniranog prometa i logistike.

Prateći dokumenti:

Ciljevi, misija i Vizija

 

Detaljnije informacije možete dobiti u Sektoru za promet i veze HGK, tel: 01 460-6763. g. Saša Subotić.

Contacts

  • Sektor za promet i veze Adresa: Draškovićeva 45 10000 Zagreb Email: promet@hgk.hr Tel: +385 1 460 6726 Fax: +385 1 460 6731 Direktor: Dario Soldo
  • Saša Subotić Senior Expert Adviser Tel: +385 (0)1 4606 763 Email: ssubotic@hgk.hr
  • Ivica Vrankić The President of the Community for Intermodal Transport and Logistics Tel: +385 1 4606 763 Email: ssubotic@hgk.hr
  • Jasmina Pašagić Škrinjar Deputy President of Community for Intermodal Transport and Logistics Tel: +385 1 4606 763 Email: ssubotic@hgk.hr