Udruženja i zajednice

Udruženje cestovnog teretnog prometa

 • Adresa:
 • Draškovićeva 45
 • 10000 Zagreb
 • Email: sprevaric@hgk.hr
 • Tel: +385 1 4606 752
 • Fax: +385 1 4606 731
 • Predsjednik: Darko Vukadinović
 • Poslovni tajnik: Suzana Prevarić

Udruženja Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki registriranih za srodne djelatnosti. Vodstvo udruženja čine predsjednik te jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su, kao i članovi vijeća udruženja, predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici udruženja zaposlenici HGK. Udruženja djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Darko Vukadinović Predsjednik Udruženja Tel: +385 (0)1 4606 752 Email: sprevaric@hgk.hr
 • Darko Banko Zamjenik predsjednika Udruženja Tel: +385 (0)1 4606 752 Email: sprevaric@hgk.hr
 • Suzana Prevarić Viši stručni suradnik Tel: +385 (0)1 4606 752 Email: sprevaric@hgk.hr

Udruženje cestovnog putničkog prometa

 • Adresa:
 • Draškovićeva 45
 • 10000 Zagreb
 • Email: sprevaric@hgk.hr
 • Tel: +385 1 4606 752
 • Fax: +385 (0)1 4606 731
 • Poslovni tajnik: Suzana Prevarić

Udruženja Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki registriranih za srodne djelatnosti. Vodstvo udruženja čine predsjednik te jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su, kao i članovi vijeća udruženja, predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici udruženja zaposlenici HGK. Udruženja djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Dražen Divjak Zamjenik predsjednika Udruženja Tel: +385 (0)1 4606 752 Email: sprevaric@hgk.hr
 • Miroslav Iveković Zamjenik predsjednika Udruženja Tel: +385 (0)1 4606 752 Email: sprevaric@hgk.hr
 • Suzana Prevarić Poslovni tajnik Udruženja Tel: +385 1 4606 752 Email: sprevaric@hgk.hr

Udruženje međunarodnih otpremnika

 • Adresa:
 • Draškovićeva 45
 • 10000 Zagreb
 • Email: alandek@hgk.hr
 • Tel: +385 1 4606 823
 • Fax: +385 1 4606 731
 • Predsjednik: Bosiljka Horvat
 • Poslovni tajnik: Ana Landek

Udruženja Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki registriranih za srodne djelatnosti. Vodstvo udruženja čine predsjednik te jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su, kao i članovi vijeća udruženja, predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici udruženja zaposlenici HGK. Udruženja djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Bosiljka Horvat Predsjednik Udruženja Tel: +385 (0)1 4606 823 Email: alandek@hgk.hr
 • Josip Tonković Zamjenik predsjednika Udruženja Tel: +385 (0)1 4606 823 Email: alandek@hgk.hr
 • Ana Landek Viši stručni savjetnik Tel: 01 4606 823 Email: alandek@hgk.hr

Udruženje zračnog prometa

 • Adresa:
 • Draškovićeva 45
 • 10000 Zagreb
 • Email: alandek@hgk.hr
 • Tel: +385 (0)1 4606 823
 • Fax: +385 1 4606 731
 • Predsjednik: Tonči Peović
 • Kontakt osoba: Ana Landek

Udruženja Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki registriranih za srodne djelatnosti. Vodstvo udruženja čine predsjednik te jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su, kao i članovi vijeća udruženja, predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici udruženja zaposlenici HGK. Udruženja djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Tonči Peović Predsjednik Udruženja Tel: +385 (0)1 4606 719 Email: slukic@hgk.hr
 • Nino Karamatić Zamjenik predsjednika Udruženja Tel: +385 (0)1 4606 719 Email: slukic@hgk.hr
 • Marko Cvijin Zamjenik predsjednika Udruženja Tel: +385 (0)1 4606 719 Email: slukic@hgk.hr
 • Štefanija Lukić Vrijen viši stručni savjetnik Tel: +385 1 4606 719 Email: slukic@hgk.hr

Udruženje za telekomunikacije

 • Adresa:
 • Draškovićeva 45
 • 10000 Zagreb
 • Email: alandek@hgk.hr
 • Tel: +385 (0)1 4606 823
 • Fax: +385 1 4606 731
 • Predsjednik: Petar Čavlović
 • Kontakt osoba: Ana Landek

Udruženja Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki registriranih za srodne djelatnosti. Vodstvo udruženja čine predsjednik te jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su, kao i članovi vijeća udruženja, predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici udruženja zaposlenici HGK. Udruženja djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Petar Čavlović Predsjednik Udruženja Tel: +385 (0)1 4606 719 Email: slukic@hgk.hr
 • Štefanija Lukić Vrijen viši stručni savjetnik Tel: +385 1 4606 719 Email: slukic@hgk.hr

Udruženje davatelja poštanskih usluga

 • Adresa:
 • Draškovićeva 45
 • 10000 Zagreb
 • Email: alandek@hgk.hr
 • Tel: +385 (0)1 4606 823
 • Fax: +385 (0)1 4606 731
 • Zamjenik predsjednika Udruženja: Josip Udiljak
 • Kontakt osoba: Ana Landek

Udruženja Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki registriranih za srodne djelatnosti. Vodstvo udruženja čine predsjednik te jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su, kao i članovi vijeća udruženja, predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici udruženja zaposlenici HGK. Udruženja djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Josip Udiljak Zamjenik predsjednika Udruženja Tel: +385 (0)1 4606 719 Email: slukic@hgk.hr
 • Štefanija Lukić Vrijen viši stručni savjetnik Tel: +385 1 4606 719 Email: slukic@hgk.hr

Zajednica za intermodalni tranport i logistiku

 • Adresa:
 • Draškovićeva 45
 • 10000 Zagreb
 • Email: ssubotic@hgk.hr
 • Tel: +385 1 4606 763
 • Fax: +385 1 4606 731
 • Predsjednik Zajednice: Ivica Vrankić
 • Poslovni tajnik: Saša Subotić

Zajednice Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki povezanih uz pojedino područje, ali registriranih za raznorodne djelatnosti. Vodstvo zajednice čine predsjednik te jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su, kao i članovi vijeća zajednice, predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici zajednica zaposlenici HGK. Zajednice djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Jasmina Pašagić Škrinjar Zamjenica predsjednika Zajednice za intermodalni transport i logistiku Tel: +385 1 4606 763 Email: ssubotic@hgk.hr
 • Saša Subotić Viši stručni savjetnik Tel: +385 (0)1 4606 763 Email: ssubotic@hgk.hr
 • Ivica Vrankić Predsjednik Zajednice za intermodalni transport i logistiku Tel: +385 1 4606 763 Email: ssubotic@hgk.hr

Grupacija za integrirani prijevoz putnika

 • Adresa:
 • Draškovićeva 45
 • 10000 Zagreb
 • Email: ssubotic@hgk.hr
 • Tel: +385 1 460 6763
 • Fax: +385 1 460 6731
 • Voditelj Grupacije: Borna Abramović
 • Poslovni tajnik: Saša Subotić

Grupacije unutar udruženja ili zajednica Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki koje se bave pojedinim nišama unutar djelatnosti tvrtki okupljenih u udruženju ili zajednici. Vodstvo grupacije čini predsjednik ili voditelj grupacije te, u nekim slučajevima, jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici grupacija zaposlenici HGK. Kao i udruženja, grupacije djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Borna Abramović Voditelj Grupacije Tel: +385 1 4606 763 Email: ssubotic@hgk.hr
 • Denis Šipuš Zamjenik voditelja Grupacije Tel: +385 1 4606 763 Email: ssubotic@hgk.hr
 • Jasmina Pašagić Škrinjar Zamjenica predsjednika Zajednice za intermodalni transport i logistiku Tel: +385 1 4606 763 Email: ssubotic@hgk.hr
 • Saša Subotić Viši stručni savjetnik Tel: +385 (0)1 4606 763 Email: ssubotic@hgk.hr

Grupacija za intermodalni prijevoz tereta

 • Adresa:
 • Draškovićeva 45
 • 10000 Zagreb
 • Email: ssubotic@hgk.hr
 • Tel: +385 1 460 6763
 • Fax: +385 1 460 6731
 • Voditelj Grupacije: Pero Semren
 • Poslovni tajnik: Saša Subotić

Grupacije unutar udruženja ili zajednica Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki koje se bave pojedinim nišama unutar djelatnosti tvrtki okupljenih u udruženju ili zajednici. Vodstvo grupacije čini predsjednik ili voditelj grupacije te, u nekim slučajevima, jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici grupacija zaposlenici HGK. Kao i udruženja, grupacije djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Pero Semren Voditelj Grupacije Tel: +385 1 4606 763 Email: ssubotic@hgk.hr
 • Slavko Mamić Zamjenik voditelja Grupacije Tel: +385 1 4606 763 Email: ssubotic@hgk.hr
 • Jasmina Pašagić Škrinjar Zamjenica predsjednika Zajednice za intermodalni transport i logistiku Tel: +385 1 4606 763 Email: ssubotic@hgk.hr
 • Saša Subotić Viši stručni savjetnik Tel: +385 (0)1 4606 763 Email: ssubotic@hgk.hr

Grupacija za logistiku

 • Adresa:
 • Draškovićeva 45
 • 10000 Zagreb
 • Email: ssubotic@hgk.hr
 • Tel: +385 1 4606 763
 • Fax: +385 1 4606 731
 • Voditelj Grupacije: Marko Frankola
 • Poslovni tajnik: Saša Subotić

Grupacije unutar udruženja ili zajednica Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki koje se bave pojedinim nišama unutar djelatnosti tvrtki okupljenih u udruženju ili zajednici. Vodstvo grupacije čini predsjednik ili voditelj grupacije te, u nekim slučajevima, jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici grupacija zaposlenici HGK. Kao i udruženja, grupacije djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Marko Frankola Voditelj Grupacije Tel: +385 1 4606 763 Email: ssubotic@hgk.hr
 • Martina Furdić Zamjenica voditelja Grupacije Tel: +385 1 4606 763 Email: ssubotic@hgk.hr
 • Saša Subotić Viši stručni savjetnik Tel: +385 (0)1 4606 763 Email: ssubotic@hgk.hr
 • Jasmina Pašagić Škrinjar Zamjenica predsjednika Zajednice za intermodalni transport i logistiku Tel: +385 1 4606 763 Email: ssubotic@hgk.hr

Udruženje autoškola

 • Adresa:
 • Draškovićeva 45
 • 10000 Zagreb
 • Email: slukic@hgk.hr
 • Tel: +385 1 460-6719
 • Tel 1: +385 1 460-6726
 • Fax: +385 1 460-6731
 • poslovna tajnica Udruženja: Štefanija Lukić Vrijen
 • predsjednik Udruženja: Denis Ožegović

Udruženja Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki registriranih za srodne djelatnosti. Vodstvo udruženja čine predsjednik te jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su, kao i članovi vijeća udruženja, predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici udruženja zaposlenici HGK. Udruženja djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Štefanija Lukić Vrijen viši stručni savjetnik Tel: +385 1 4606 719 Email: slukic@hgk.hr
 • Denis Ožegović Predsjednik Udruženja autoškola HGK Tel: +385 1 4606 719 Email: slukic@hgk.hr
 • Denis Peloza zamjenik predsjednika Udruženja autoškola Tel: +385 1 4606 719 Email: slukic@hgk.hr
 • Hrvoje Štrk zamjenik predsjednika Udruženja autoškola Tel: +385 1 4606 719 Email: slukic@hgk.hr

Udruženje davatelja taksi usluga

 • Adresa:
 • Draškovićeva 45
 • 10000 Zagreb
 • Email: lherceg@hgk.hr
 • Tel: +385 1 4606 783
 • Fax: +385 1 4606 731
 • predsjednik Udruženja: Petar Dragić
 • poslovni tajnik: Ljubica Herceg

Udruženja Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki registriranih za srodne djelatnosti. Vodstvo udruženja čine predsjednik te jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su, kao i članovi vijeća udruženja, predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici udruženja zaposlenici HGK. Udruženja djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Udruženje davatelja taksi usluga Tel: +385 1 4606 783 Email: lherceg@hgk.hr
 • Petar Dragić predsjednik Udruženja Tel: +385 1 4606 783 Email: lherceg@hgk.hr
 • Vjekoslav Marijanović zamjenik predsjednika Udruženja Tel: +385 1 4606 783 Email: lherceg@hgk.hr
 • Marijan Sokačić zamjenik predsjednika Udruženja Tel: +385 1 4606 783 Email: lherceg@hgk.hr
 • Ljubica Herceg poslovni tajnik Udruženja Tel: +385 1 4606 783 Email: lherceg@hgk.hr

Projekti i akcije

Program "Olakšavanje trgovine i transporta 2018."