Vodiči u industriji stočne hrane

Aktualni vodiči koji se koriste u industriji stočne hrane

Proizvodnja "sigurne" hrane i hrane za životinje prije svega je pitanje dobrog upravljanja cijelokupnim lancem proizvodnje, stoga je odgovornost svakog pojedinog proizvođača provedba dobre prakse u cijelom lancu proizvodnje kako bi se ostvarila optimalana sigurnost. Priloženi vodiči koriste se u industriji stočne hrane te daju smjernice kako bi se ostvarila proizvodnja sigurne hrane za životinje.

Dostupna su tri vodiča na engleskom jeziku, to su Labelling rules for feed additives and premixtures, EU code of good labelling practice for compound feed for food producing animals, European Feed Manufacturers Guide. Za dva od navedena tri vodiča dostupni su i hrvatski prijevodi ranijih izdanja: EU Kodeks dobre prakse označavanja krmnih smjesa za životinje koje se koriste za proizvodnju hrane te Vodič za europske proizvođače hrane za životinje.

Vodiče je izradilo Europsko udruženje proizvođača hrane za životinje (FEFAC), čiji je Grupacija industrije stočne hrane HGK član, u određenim slučajevima zajedno s drugim organizacijama

Vodič za europske proizvođače hrane za životinje (EFMC): Aktualni vodič za europske proizvođače hrane za životinje pokriva područje proizvodnje premiksa i krmnih smjesa za životinje koje se koriste za proizvodnju hrane, kao i ljekovitu hranu za životinje. Vodič obuhvaća sve procese koji se spominju u čl. 5, stavku 2  Uredbe (EZ-a) br. 183/2005 za koje su odgovorni proizvođači krmnih smjesa ili premiksa, počevši od nabave, rukovanja i skladištenja do prerade i isporuke krmnih smjesa, premiksa i ljekovite hrane. Vodič je primarno namijenjen industrijskoj proizvodnji hrane za životinje, ali ga mogu primjenjivati i proizvođači krmnih smjesa na farmama koje koriste premikse i/ili dodatke hrani za životinje, a spomenuti su u čl. 5, stavku 2 Uredbe (EZ-a) br. 183/2005.

EU Kodeks dobre prakse označavanja krmnih smjesa za životinje koje se koriste za proizvodnju hrane:
Europsko udruženje proizvođača hrane za životinje (FEFAC) zajedno s organizacijama koje predstavljaju Europske farmere i Europski zadružni savez (COPA-COGECA) izradili su Kodeks dobre prakse označavanja krmnih smjesa za životinje koje se koriste za proizvodnju hrane. Namjena je Kodeksa olakšati označavanje krminih smjesa (u rasutom ili pakiranom obliku) koje se stavljaju na tržište EZ-a, a namijenjene su hranidbi životinja koje se koriste za proizvodnju hrane te osigurati da su informacije na oznaci, koje su nužne za farmere, prikazane na odgovarajuć način.

Labelling rules for feed additives and premixtures: Europsko udruženje proizvođača za životinje (FEFAC) u suradnji s Europskim udruženjem proizvođača mineralnih dodataka (EMFEMA) te Europskim udruženjem proizvođača posebnih dodataka hranidbi (FEFANA) donijeli su Kodeks dobre prakse označavanja dodataka hrani za životinje i premiksa. Osnovni je cilj Kodeksa pružiti proizvođačima dodataka i premiksa informacije kako pravilno pružiti informacije kupcu putem označavanja. Temelji se na pravilima označavanja navedenima u Uredbi (EK) 1831/2003 o dodacima u hrani za životinje koja uz osnovni cilj želi osigurati visoku razinu ljudskog zdravlja, zdravlja životinja, očuvanja dobrobiti i efektivno funkcioniranje unutarnjeg tržišta. 

 

 

 

 

Kontakti

  • Sektor za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: poljoprivreda@hgk.hr Tel: +385 1 4561 644 Tel 1: +385 1 4826 066 Fax: +385 14561 545 Direktor: Božica Marković
  • Zoran Radan Viši stručni savjetnik Tel: + 385 1 4561 620 Email: zradan@hgk.hr