Vodič za dobru higijensku praksu u industriji proizvoda ribarstva

Sigurna proizvodnja proizvoda ribarstva područje je koje iziskuje sve veću pozornost potrošača, medija, vlasti, ali i same industrije. Za sve tvrtke koje žele plasirati svoje proizvode na međunarodno tržište od iznimne je važnosti upravljati svim dijelovima proizvodnog lanca kako bi se ostvarila potrebna razina sigurne, zdravstveno ispravne i pogodne hrane.

Provedba dobre higijenske prakse i ostvarivanje zahtjeva preduvjetnih programa su ključ za uspješnu primjenu načela HACCP sustava. Subjekti u poslovanju s hranom dužni su osigurati zdravstvenu ispravnost i sigurnost sirovina i proizvoda kroz sve faze proizvodnje, prerade i distribucije koje su pod njihovom kontrolom. Kako bi subjektima u riboprerađivačkoj industriji olakšala primjenu propisa vezanih za higijenu hrane u skladu s EU smjernicama, HGK osigurala je izradu Vodiča za dobru higijensku praksu u industriji proizvoda ribarstva.

Kontakti

  • Sektor za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: poljoprivreda@hgk.hr Tel: +385 1 4561 644 Tel 1: +385 1 4826 066 Fax: +385 14561 545 Direktor: Božica Marković
  • Zoran Radan Viši stručni savjetnik Tel: + 385 1 4561 620 Email: zradan@hgk.hr