Udruženje stočarstva i prateće industrije

Udruženje stočarstva i prateće industrije okuplja članice koje se bave stočarstvom, proizvodnjom ili preradom mlijeka ili mesa, proizvodnjom stočne hrane.

Vijeće Udruženja stočarstva i prateće industrije

Vjeće Udruženja ima 20 članova, koji su predstavnici najznačajnijih poduzeća iz djelatnosti stočarstva i prateće industrije. Vijeće se sastaje prema potrebama u rješavanju tekućih problema.  Vijeće Udruženja u pravilu se bavi problemima koji su zajednički svim poduzećima iz područja stočarstva te predlaže mjere za njihovo rješavanje (stanje na tržištu, porezna i carinska politika, mjere za unapređenje proizvodnje i sl.). Prijedlozi mjera redovno se dostavljaju nadležnim državnim organima.

Grupacije stočarstva i prateće industrije

Specifični problemi pojedinih djelatnosti analiziraju se i rješavaju na sastancima grupacija. Unutar Vijeća Udruženja stočarstva i prateće industrije osnovano je 8 grupacija od kojih aktivno djeluju:

  • Grupacija pčelarstva
  • Grupacija industrije stočne hrane

Contacts

  • Sektor za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: poljoprivreda@hgk.hr Tel: +385 1 4561 644 Tel 1: +385 1 4826 066 Fax: +385 14561 545 Direktor: Božica Marković
  • Zoran Radan Senior Expert Advisor Tel: + 385 1 4561 620 Email: zradan@hgk.hr
  • Vanja Kaluđer Senior Expert Associate Tel: + 385 1 4561 642 Email: vkaludjer@hgk.hr