Udruženje proizvođača piva, slada i hmelja

Udruženje proizvođača piva, slada i hmelja Hrvatska gospodarske komore  osnovano je 1991. godine. Članice Udruženja su  vodeće pivovare i sladara:

 

 • Zagrebačka pivovara d.o.o.
 • HEINEKEN Hrvatska d.o.o.
 • Carlsberg Croatia d.o.o.
 • Pivovara Osijek d.o.o.
 • Pivovara Daruvar d.o.o.
 • Istarska pivovara d.o.o.
 • Slavonija Slad d.o.o.

 

Unutar Udruženja djeluje i Grupacija malih nezavisnih pivovara.

 

Od 2004. godine, Udruženje je član organizacije  European Brewery Convention  (EBC),  a od 2012. godine član je Europskog Udruženja pivara  - The Brewers of Europe (BOE) i zaklade European Foundation for Alcohol Research (ERAB).

 

The Brewers of Europe utemeljen je 1958. godine u Bruxellesu i predstavlja glas europske industrije piva u europskim institucijama i međunarodnim organizacijama. Okuplja 29 zemalja članica i više od 8500 pivovara.

 

Prioriteti  Udruženja su osigurati hrvatskim pivarima uvjete za slobodnu, financijski isplativu i odgovornu proizvodnju i prodaju piva i poticati i održavati razvoj piva kao kategorije kroz društveno odgovorno poslovanje unapređenje imidža i reputacije piva i proaktivnu komunikaciju s dionicima.

 

 

 

Contacts

 • Sektor za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: poljoprivreda@hgk.hr Tel: +385 1 4561 644 Tel 1: +385 1 4826 066 Fax: +385 14561 545 Direktor: Božica Marković
 • Sandra Tankosić Senior Expert Advisor Tel: + 385 1 4561 643 Email: stankosic@hgk.hr
 • Pero Ivanković, Zagrebačka pivovara d. o. o. Association President Tel: + 385 1 4561 643 Email: stankosic@hgk.hr
 • Dalija Zelenović Junior Expert Associate Tel: + 385 1 4561 700 Email: dzelenovic@hgk.hr