Udruženje proizvođača piva, slada i hmelja Hrvatska gospodarske komore  osnovano je 1991. godine. Članice Udruženja su  vodeće pivovare i sladara:

 

  • Zagrebačka pivovara d.o.o.
  • HEINEKEN Hrvatska d.o.o.
  • Carlsberg Croatia d.o.o.
  • Pivovara Osijek d.o.o.
  • Pivovara Daruvar d.o.o.
  • Istarska pivovara d.o.o.
  • Slavonija Slad d.o.o.

 

Unutar Udruženja djeluje i Grupacija malih nezavisnih pivovara.

 

Od 2004. godine, Udruženje je član organizacije  European Brewery Convention  (EBC),  a od 2012. godine član je Europskog Udruženja pivara  - The Brewers of Europe (BOE) i zaklade European Foundation for Alcohol Research (ERAB).

 

The Brewers of Europe utemeljen je 1958. godine u Bruxellesu i predstavlja glas europske industrije piva u europskim institucijama i međunarodnim organizacijama. Okuplja 29 zemalja članica i više od 8500 pivovara.

 

Prioriteti  Udruženja su osigurati hrvatskim pivarima uvjete za slobodnu, financijski isplativu i odgovornu proizvodnju i prodaju piva i poticati i održavati razvoj piva kao kategorije kroz društveno odgovorno poslovanje unapređenje imidža i reputacije piva i proaktivnu komunikaciju s dionicima.