Vrijeme održavanja: 26.05.2020. - 27.05.2020.

Objavljeno: 05. 08. 2019. , Ažurirano: 09. 08. 2019.

HGK će osmi put za redom organizirati nastup hrvatskih tvrtki na zajedničkom štandu na sajmu robnih marki PLMA World of Private Labels. Zajednički nastup će se ovisno o zainteresiranosti organizirati na prehrambenom i na neprehrambenom dijelu. Više o sajmu možete naći na stranicama sajma www.plmainternational.com.

Sve članice zainteresirane za nastup trebaju na e-mail adresu zradan@hgk.hr najkasnije do 19. kolovoza dostaviti informaciju o zainteresiranosti za nastup.

Informacija o zainteresiranosti bi trebala sadržavati samo procjenu potrebne površine, odnosno broja potrebnih kvadratnih metara prostora. Ovdje želimo istaknuti da je minimalna površina 9 m2 po izlagaču jer organizator sajma prostor prodaje samo u blokovima od po 9 m2. Najveća površina koju ćemo moći osigurati ovisiti o ukupnoj površini koju nam za korištenje osigura organizator sajma i ukupnom broju prijavljenih tvrtki. Jednako vrijedi i za poziciju zajedničkog štanda na sajmu.

Nakon navedenog datuma prijava za nastup na zajedničkom štandu neće biti moguća.

Po završetku ove konzultacijske ankete HGK će temeljem ukupnog broja zainteresiranih tvrtki i vlastitih planova odlučiti o mogućnosti organizacije i sufinanciranja zajedničkog nastupa, te napraviti  procjenu  troškova nastupa za tvrtke. Samo kao orijentir procjenjujemo da bi cijena nastupa za tvrtke mogla iznositi oko 400 EUR/m2, po sistemu ključ u ruke (izrada štanda, transport svega, plaćanje članarine i tehničkih usluga na sajmu itd.).

Sve tvrtke koje pokažu zainteresiranost za zajednički nastup obavijestiti ćemo o mogućnostima, detaljima i konačnoj cijeni. Istovremeno ćemo uputiti i obrazac narudžbenice/obvezujuće prijave.

Još jednom želimo istaknuti da zbog nemogućnosti zakupa prostora sukladno našim željama (interes za sajam je puno veći nego što to prostor na kojemu se sajam održava dozvoljava), ne možemo garantirati nastup svim zainteresiranima, a niti traženu površinu, niti poziciju.