Promocija  hrvatskih vina na tržištu Republike Srbije u sklopu EU projekta Promocija hrvatskih vina na tržištu Srbije u 2016. i u 2017. godini događaju se kroz niz medijskih promocija, predstavljanja vina na sajmovima i kušanja vina. Sve aktivnosti unutar promocije financiraju se iz sredstava Vinske omotnice 2014., tj. iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (mjera Promidžba na tržištima trećih zemalja).

Od glavnih aktivnosti koje su predviđene projektom izdvajamo:

 • Godišnje kušanje hrvatskih vina u Beogradu, 29. studenoga 2016.
 • Godišnje kušanje hrvatskih vina u Novom Sadu, 3. veljače 2017.
 • Studijsko putovanje i konferencija o graševini, Zagreb, 1. srpnja 2017.

Na navedenim će promocijama sudjelovati ove vinarije:

 • PP Orahovica
 • Zlatan Otok d. o. o.
 • Erdutski vinogradi d. o. o.
 • Vina Matošević d. o. o.
 • Veralda obrt
 • Dingač Skaramuča d. o. o.
 • Vina Belje d. d.
 • Kronos d. o. o.
 • Osilovac d. o. o.
 • OPG Podrumi Kolar
 • Udruga Graševina Croatica
 • Iločki podrumi d. d.
 • Kutjevo d. d.

Katalog s popisom vinarija koje sudjeluju u ovom projektu možete pronaći u pratećim dokumentima.