Veliki interes prehrambenog sektora za izračun hranjivih tvari na deklaraciji

Vrijeme održavanja: 25.10.2017.   /   Rok prijave: 16.10.2017.

U organizaciji Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske agencije za hranu i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku, u okviru Kongresa Brašno Kruh 2017. u Opatiji je održana radionica Kako izračunati hranjive vrijednosti hrane.

Prehrambeni sektor pokazao je izrazito veliki interes za usvajanje novih znanja i mogućnosti upotrebe novih alata radi jedonostavnije primjene zakonodavnog okvira.

Ova je radionica jedna u nizu u dugogodišnjoj zajedničkoj uspješnoj suradnji, a njen je cilj pomoći prehrambenom sektoru ispravno izračunati hranjive vrijednosti prehrambenih proizvoda koje stavljaju na tržište, u čemu je od pomoći vodič za prehrambeni sektor: Kako izračunati hranjive vrijednosti hrane, istaknula je u pozdravnom govoru načelnica Odjela za upravljanje podacima i prehranu Hrvatske agencije za hranu (HAH) Darja Sokolić.

Uvodno predavanje održala je Sanja Kolarić Kravar iz Ministarstva poljoprivrede, pri čemu je pojasnila kako treba izgledati nutritivna deklaracija čije je navođenje obvezno gotovo za svu hranu od 13. prosinca 2016. godine u skladu s Uredbom (EU) br. 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani.

P1010019-1.JPG

Sanja Kolarić Kravar

Daniela Čačić Kenjerić s Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek predstavila je EuroFIR-ov (European Food Information Resource) vodič za prehrambeni sektor Kako izračunati hranjive vrijednosti hrane kojim se predlaže postupak izračunavanja koji je primjenjiv za izračun hranjivih vrijednosti hrane te prikazuje opće korake izračuna. Vodič je u prvome redu namijenjen proizvođačima i ugostiteljima te drugima zainteresiranim za označavanje hranjivih vrijednosti, a rezultati dobiveni izračunom uvijek se trebaju smatrati približnim vrijednostima. „Proizvođač odgovara za to je li izračun receptom prikladan za označavanje, a preporučuje se, kada god je moguće, odrediti sadržaj hranjivih tvari u namirnici laboratorijskom analizom“, istaknula je Čačić Kenjerić.

 PA250030.JPG

Daniela Čačić Kenjerić

Dubravko Bašić iz tvrtke Inteh International j. d. o. o. predstavio je na praktičnom primjeru mogućnost korištenja baze s više od 1000 hranjivih tvari. Pritom se koristio primjerom izračunavanja hranjive vrijednosti u pekarnici.

 

 

 

Kontakti

  • Sektor za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: poljoprivreda@hgk.hr Tel: +385 1 4561 644 Tel 1: +385 1 4826 066 Fax: +385 14561 545 Direktor: Božica Marković
  • Valentina Šimić Viša stručna suradnica Tel: + 385 1 4561 697 Email: vsimic@hgk.hr