Objavljeno: 23. 10. 2017. , Ažurirano: 25. 10. 2017.

HGK – Sektor za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo pristupio je pripremama za prvu plenarnu sjednicu novog Udruženja poljoprivrede, na kojoj će se usvojiti Poslovnik o radu te izabrati predsjednik i zamjenik Udruženja te članovi Vijeća Udruženja. Pripreme obuhvaćaju:

 1. Izradu Nacrta Poslovnika o radu Udruženja poljoprivrede
 2. Registraciju članova Udruženja
 3. Prikupljanje kandidatura za predsjednika Udruženja te članove Vijeća Udruženja
 4. Objavu poziva za izbornu sjednicu Udruženja poljoprivrede
 5. Obradu kandidatura i sastavljanje glasačkih lista.

U skladu sa Zakonom o Hrvatskoj gospodarskoj komori, Statutom Hrvatske gospodarske komore i Odlukom o strukovnim udruženjima u Hrvatskoj gospodarskoj komori, stručna služba HGK pripremila je Nacrt Poslovnika o radu Udruženja poljoprivrede kojim se uređuje članstvo, tijela i način rada Udruženja.

Udruženje poljoprivrede obuhvaća obavezne i dobrovoljne članice HGK koje obavljaju sljedeće NKD djelatnosti kao glavne (matični članovi Udruženja) ili sporedne (interesni članovi Udruženja):

odjeljak           01                 Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima

skupina           01.1              Uzgoj jednogodišnjih usjeva
skupina           01.2              Uzgoj višegodišnjih usjeva (osim hmelja)
     razred             01.22           Uzgoj tropskog i suptropskog voća
     razred             01.23           Uzgoj agruma
    razred              01.24           Uzgoj jezgričavog i koštuničavog voća
    razred              01.25           Uzgoj bobičastog, orašastog i ostalog voća
    razred              01.26           Uzgoj uljanih plodova
    razred              01.27           Uzgoj usjeva za pripremanje napitaka
    razred              01.28           Uzgoj bilja za uporabu u farmaciji, aromatskog, začinskog i ljekovitog bilja
    razred              01.29           Uzgoj ostalih višegodišnjih usjeva
skupina           01.3             Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja
skupina           01.4             Uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja
skupina           01.5             Mješovita proizvodnja
skupina           01.6             Pomoćne djelatnosti u poljoprivredi i djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve usjeva

 

Preduvjet za pristupanje plenarnoj sjednici Udruženja poljoprivrede i sudjelovanje u radu tijela Udruženja poljoprivrede jest registracija članova Udruženja.

Članovi Udruženja registriraju se podnošenjem Zahtjeva za registraciju na online obrascu dostupnom na poveznici HGK

https://www.hgk.hr/forms/sektor-za-poljoprivredu-registracija-clana-udruzenja-poljoprivrede.

Osoba koja je u ime člana Udruženja ispunila online obrazac, primit će potvrdu o primitku zahtjeva za registraciju, koja će sadržavati sve informacije dane u Zahtjevu za registraciju.

Ako članovi Udruženja žele prisustvovati prvoj plenarnoj sjednici Udruženja poljoprivrede s pravom glasa, trebaju se registrirati do početka plenarne sjednice. U protivnom, pravo glasa na plenarnoj sjednici bit će uskraćeno.

Neovisno o plenarnoj sjednici Udruženja poljoprivrede, registracija članova Udruženja bit će otvorena trajno.

POZIVAMO SVE ČLANICE HGK KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST POLJOPRIVREDE NA REGISTRACIJU U UDRUŽENJE POLJOPRIVREDE!

Na poziv Sektora za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo HGK, krajem ove / početkom iduće godine, prikupljat će se kandidature za predsjednika Udruženja te članove Vijeća Udruženja.

Po okončanju razdoblja prikupljanja kandidatura, objavit će se poziv za plenarnu sjednicu Udruženja poljoprivrede, i to najmanje 15 dana prije dana održavanja same sjednice. Nacrt Poslovnika o radu Udruženja poljoprivrede bit će objavljen uz objavu poziva za plenarnu sjednicu. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Poslovnika o radu Udruženja poljoprivrede
 2. Predstavljanje kandidata za predsjednika Udruženja poljoprivrede
 3. Glasanje – Izbor predsjednika, zamjenika i članova Vijeća Udruženja poljoprivrede
 4. Objava rezultata glasanja.

Kontakt-osobe za pitanja o Udruženju poljoprivrede jesu:

 • Dražen Miloloža, dmiloloza@hgk.hr, 01/4561 525 i
 • Jasminka Dukić, jdukic@hgk.hr, 01/4826 066

Uz Udruženje poljoprivrede, u Sektoru za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo HGK u tijeku su pripreme za osnivanje novog Udruženja prehrambeno-prerađivačke industrije. Stoga koristimo priliku obavijestiti vas da će ubrzo nakon registracije u Udruženje poljoprivrede započeti i registracija članova u Udruženje prehrambeno-prerađivačke industrije.

U Zagrebu, 23. listopada 2017.

Klasa: 320-01/17-01/104
Ur. broj: 311-12/02-17-01