Vijeće Zajednice proizvođača i veletrgovaca dodacima prehrani pri HGK osmislilo je postupak prijave nesukladnosti pri stavljanju na tržište dodataka prehrani sa zakonskim propisima RH.

Prijavu može podnijeti svaka registrirana članica Zajednice proizvođača i veletrgovaca dodacima prehrani pri HGK u slučaju da na tržištu uoči dodatak prehrani za koji opravdano sumnja da ne ispunjava uvjete zakona i provedbenih propisa RH (npr. dodaci prehrani za koje Ministarstvu zdravstva nije dostavljena obavijest o stavljanju na tržište RH, odnosno ne posjeduju rješenje Ministarstva zdravstva, nedozvoljene tvrdnje i oglašavanje, pogrešno označeni proizvodi itd.).

Zaprimljene prijave razmotrit će Vijeće Zajednice te ako utvrdi da je subjekt prekršio odredbe propisa, pozvati subjekta da u određenom roku ispravi nesukladnosti. Ako nesukladnosti ne budu otklonjene u danom roku, Vijeće može o tome obavijestiti nadležno tijelo (Ministarstvo zdravstva – sanitarna inspekcija).

Cilj je ovog postupka promicati odgovorno ponašanje subjekata te osigurati učinkovito i pravovremeno reagiranje na pojavu nesukladnih proizvoda na tržištu. Ujedno se Zajednica pozicionira kao partner nadležnim tijelima, a članice Zajednice kao odgovorni subjekti koji posluju u skladu s propisima i visokim kriterijima zaštite potrošača.

Obrazac za prijavu nesukladnosti i opis postupka prijave možete naći u rubrici prateći dokumenti na ovoj stranici.