Udruženja i zajednice

Udruženje proizvođača piva, slada i hmelja

 • Adresa:
 • Rooseveltov trg 2
 • 10000 Zagreb
 • Email: stankosic@hgk.hr
 • Tel: +385 1 4826 066
 • Fax: +385 1 4561 545
 • predsjednik Udruženja: Pero Ivanković, Zagrebačka pivovara d.o.o.
 • poslovna tajnica Udruženja: Sandra Tankosić

Udruženje proizvođača piva, slada i hmelja Hrvatska gospodarske komore je osnovano je 1991. godine, a danas okuplja sedam članica. Od 2004. godine članica je European Brewery Conventiona (EBC). Od od 2012. godine članica je Brewers of Europe (BOE) i European Foundation for Alcohol Research (ERAB). Udruženja Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki registriranih za srodne djelatnosti. Vodstvo udruženja čine predsjednik te jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su, kao i članovi vijeća udruženja, predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici udruženja zaposlenici HGK. Udruženja djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Pero Ivanković, Zagrebačka pivovara d. o. o. Predsjednik Udruženja Tel: + 385 1 4561 643 Email: stankosic@hgk.hr
 • Sandra Tankosić Poslovni tajnik Udruženja/Viši stručni savjetnik Tel: + 385 1 4561 643 Email: stankosic@hgk.hr

Udruženje vinarstva

 • Adresa:
 • Rooseveltov trg 2
 • 10000 Zagreb
 • Email: ibarbaric@hgk.hr
 • Tel: +385 1 4561 644
 • Tel 1: +385 1 4826 066
 • Fax: +385 1 4561 545

Udruženje vinarstva okuplja članice koje se bave biljnom proizvodnjom (uzgoj grožđa) i proizvodnjom vina od grožđa.

 • Gianfranco Kozlović Predsjednik Udruženja Tel: +385 14561 641 Email: ibarbaric@hgk.hr
 • Igor Barbarić Viši stručni savjetnik Tel: + 385 1 4561 641 Email: ibarbaric@hgk.hr
 • Antun Sudarević Stručni suradnik Tel: + 385 1 4561 584 Email: asudarevic@hgk.hr

Zajednica proizvođača, zastupnika i veletrgovaca veterinarsko medicinskim proizvodima

Udruženje poljoprivrede

 • Adresa:
 • Rooseveltov trg 2
 • 10000 Zagreb
 • Email: dmiloloza@hgk.hr
 • Tel: +385 1 4561 644
 • Tel 1: +385 1 4826 066
 • Fax: +385 1 4561 545
 • poslovni tajnik: Dražen Miloloža
 • predsjednik: Vlado Čondić-Galiničić

Udruženja Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki registriranih za srodne djelatnosti. Vodstvo udruženja čine predsjednik te jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su, kao i članovi vijeća udruženja, predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici udruženja zaposlenici HGK. Udruženja djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Vlado Čondić-Galiničić Predsjednik Udruženja za poljoprivredu Tel: +385 1 489 4060 Email: vlado.condic-galinicic@agrokor.hr
 • Dražen Miloloža Viši stručni suradnik/poslovni tajnik Udruženja poljoprivrede Tel: + 385 1 4561 525 Email: dmiloloza@hgk.hr

Udruženje ribarstva i prerade ribe

 • Adresa:
 • Rooseveltov trg 2
 • 10000 Zagreb
 • Email: zradan@hgk.hr
 • Tel: +385 1 4561 620
 • Tel 1: +385 1 4826 066
 • Fax: +385 1 4561 545
 • predsjednik: Milan Božić
 • poslovni tajnik: Zoran Radan

 • Milan Božić Predsjednik Udruženja Tel: +385 1 4561 620 Email: zradan@hgk.hr
 • Zoran Radan Viši stručni savjetnik Tel: + 385 1 4561 620 Email: zradan@hgk.hr

Udruženje drvno-prerađivačke industrije

 • Adresa:
 • Rooseveltov trg 2
 • 10000 Zagreb
 • Email: drvna-industrija@hgk.hr
 • Tel: +385 1 4561 700
 • Tel 1: +385 1 4826 066
 • Fax: +385 1 4561 545
 • Predsjednik Udruženja: Daniel Smiljanić, Pan Parket d.o.o.
 • Poslovni tajnik: Dalija Zelenović

Zajednica proizvođača i veletrgovaca dodacima prehrani

 • Adresa:
 • Rooseveltov trg 2
 • 10000 Zagreb
 • Email: poljoprivreda@hgk.hr
 • Tel: +385 1 4826 066
 • Fax: + 385 1 4561 545
 • predsjednik Zajednice: Andrija Polić
 • poslovna tajnica Zajednice: Ita Juroš

U srpnju 2014.g. donesena je Odluka o osnivanju Zajednice proizvođača i veletrgovaca dodataka prehrani HGK s ciljem jačanja aktivnosti usmjerenih unapređenju djelovanja i poslovnog okruženja članica te promicanju zajedničkih interesa članica u području proizvodnje i stavljanja na tržište dodataka prehrani. Inicijativa za osnivanjem Zajednice od strane tvrtki je obrazložena potrebom jačanja aktivnosti usmjerenih unapređenju djelovanja i poslovnog okruženja članica te promicanju zajedničkih interesa članica u području proizvodnje i stavljanja na tržište dodataka prehrani. Istaknuta je potreba da se pred nadležnim državnim tijelima afirmira položaj i uloga Zajednice kao ravnopravnog partnera u rješavanju pitanja od interesa za struku, uključujući sudjelovanje u postupku izrade nove legislative kojom se rješavaju pitanja od interesa za članice Zajednice. Zajednica se osniva u cilju promicanja i zaštite zajedničkih interesa članica u području proizvodnje i trženja dodacima prehrani i pružanja stručne potpore u rješavanju zajedničkih pitanja pred državnim i drugim institucijama. Razlog osnivanja je i zbog osnovne zadaće Hrvatske gospodarske komore utemeljene Statutom HGK - usklađivanje međusobnih interesa članica. Zadaci Zajednice su pružanje stručne i lobističke pomoći članicama u rješavanju pitanja pred nadležnim tijelima, trajno prikupljanje podataka o stručnim pitanjima odnosno pribavljanje i distribuiranje informacija važnih za područje dodataka prehrani, posebice u području donošenja i izmjena legislative, edukacija članica, iniciranje izmjena i rad na izmjenama postojećih propisa, osiguravanje uključivanja predstavnika Zajednice u povjerenstva za izrada nove legislative kojom se rješavaju pitanja od interesa za članice Zajednice te suradnja sa svim strukovnim udruženjima i zajednicama u Sektoru za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo HGK, ostalim sektorima HGK i Županijskim komorama. Cilj Zajednice je: Izgraditi pozitivno okruženj ekako bi se prepoznala važnost dodataka prehrani zastupati interese industrije dodataka prehrani kao pouzdanog partnera za rješenja na regulatorna, znanstvena i tehnička pitanja na temelju znanja, dijaloga i transparentnosti suradnja sa svim zainteresiranim stranama uključenima u u području dodataka prehrani, uključujući i regulatornih i znanstvenim tijelima u cilju oblikovanja budućih regulatorskih politika uz isticanja važnosti ovog sektora u javnom zdravstvu

Projekti i akcije

“Vina Croatia – Vina Mosaica”

Drvo je Prvo

Promocija hrvatskih vina u Srbiji