Drvo je Prvo

HGK
Hrvatska gospodarska komora nastavlja podupirati drvni sektor putem udruženja u kojem okuplja vodeće tvrtke za preradu drva i proizvodnju namještaja. Upravo prema njihovim težnjama pokrenut je projekt “Drvo je prvo” s ciljem povećanja uporabe drva i jačanja konkurentnosti domaćih prerađivača drva.

Ciljevi projekta

  • Povećanje uporabe drva (u graditeljstvu, u kućanstvima, u javnoj nabavi itd…)
  • Podizanje svijesti o uporabi drva i održivom gospodarenju šumama
  • Povećati broj finalnih proizvoda od drveta
  • Prilagodba normama i regulativi EU
  • Racionalizacija korištenja energije

DRVO JE PRVO

Kontakti

  • Sektor za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: poljoprivreda@hgk.hr Tel: +385 1 4561 644 Tel 1: +385 1 4826 066 Fax: +385 14561 545 Direktor: Božica Marković
  • Sektor za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo Tel: +385 1 4826 066, 4561 644 Email: poljoprivreda@hgk.hr, drvna-industrija@hgk.hr