Dana, 29. listopada 2019. godine, Europsko vijeće je uz suglasnost Ujedinjene Kraljevine donijelo jednoglasnu odluku o produljenju razdoblja na temelju članka 50. stavka 3. (Ugovora o Europskoj uniji), s obzirom na namjeru Ujedinjene Kraljevine da se povuče iz EU-a.

Produljenje će trajati do 31. siječnja 2020. kako bi se omogućilo više vremena za ratifikaciju sporazuma o povlačenju. Povlačenje može stupiti na snagu ranije, 1. prosinca 2019. ili 1. siječnja 2020., ako obje stranke ratificiraju sporazum o povlačenju.

Za vrijeme razdoblja produljenja Ujedinjena Kraljevina ostaje država članica sa svim pravima i obvezama navedenima u ugovorima i koje proizlaze iz prava EU-a.

Europska komisija je u okviru priprema gospodarstvenika za mogući izlazak Ujedinjenje Kraljevine iz EU bez sporazuma početkom godine objavila paket materijala s jednostavnim kontrolnim popisom u 5 točaka i pregledom nužnih koraka koje gospodarstvenici trebaju poduzeti kako bi osigurali prijelaz na moguće nove uvjete poslovanja sa što manje poremećaja.

U okviru provedbe mjera pripravnosti EK je objavila i niz sektorskih obavijesti o pripravnosti koje bi gospodarski subjekti trebali pratiti u sklopu svojih aktivnosti pripreme na promjene koje bi mogle nastupiti u njihovu poslovanju s poslovnim partnerima iz UK.

Dodatno, osnove informacije i obavijesti vezane za promjene koje fizičke i pravne osobe mogu očekivati u slučaju uređenog i neuređenog izlaska UK iz EU možete pratiti na mrežnim stranicama: