Obnovljena baština za održivi i pametan razvoj u hiperpovezanom svijetu

Projekt "Obnovljena baština za održivi i pametan razvoj u hiperpovezanom svijetu" objedinit će baštinu i potencijale dviju važnih nacionalnih institucija u području etnografije i gospodarstva radi stvaranja jedinstvene kulturne i posjetiteljske ponude u centru Zagreba. Rekonstrukcijom, obnovom, opremanjem objekata HGK i Etnografskog muzeja te razvojem brojnih novih sadržaja i programa snažno će se pridonijeti promicanju hrvatske kulture, baštine i gospodarstva te pridonijeti jačanju turizma, poduzetništva i zapošljavanja.

Naziv projekta: Obnovljena baština za održivi i pametan razvoj u hiperpovezanom svijetu

Skraćeni naziv: KULTURA+GOSPODARSTVO=HIPERPOVEZANOST

Prijavitelj/Nositelj: Hrvatska gospodarska komora

Partner: Etnografski muzej

Ukupna vrijednost projekta: 6.249.925,00 HRK

Ukupan iznos bespovratnih EU potpora: 4.875.440,00 HRK

Trajanje projekta: 1. 12. 2016. - 1. 2. 2018.

Sažetak projekta:

U okviru ovog projekta obnovit će se i opremiti objekt Etnografskog muzeja Zagreb i dio objekta Hrvatske gospodarske komore kako bi se ti vrijedni objekti kulturne baštine, smješteni u samom centru Grada Zagreba, mogli turistički dodatno valorizirati. Partneri se udružuju kako bi se projektom kreirala prostorna, sadržajna i funkcionalna turistička cjelina u centru grada temeljena na etnografskoj kulturnoj baštini i gospodarstvu Republike Hrvatske. Postojeći objekti obaju partnera obnovit će se i opremiti modernom multimedijalnom opremom kako bi se na inovativan i interaktivan način privukli posjetitelji te predstavili turistički, obrazovni i zabavni sadržaji i ponuda. Kako bi se ta dva objekta, koji dijele zajedničko dvorište, učinilo jedinstvenom prostornom cjelinom, projektom će se izgraditi staklena interpolacija na prostoru dvorišta prezentacijske i interpretativne namjene. Interpolacija će povezivati posjetiteljske prostore obaju partnera, a na vrhu će biti uređeni atraktivni ugostiteljski prostor s vidikovcem na Zagreb i zagrebačke krovove. U ugostiteljskom objektu posluživat će se tradicionalna hrvatska jela, jelovnici će biti tematski, a sastojat će se od najmanje 15 tradicijskih jela upisanih u Registar kulturne baštine Republike Hrvatske.

Partneri su osmislili brojne sadržaje koji će se tijekom cijele godine provoditi u novouređenim prostorima u suradnji s udrugama civilnog društva, poduzetnicima, obrtnicima, drugim gospodarskim udruženjima i klasterima, javnim, obrazovnim i znanstvenim ustanovama.

 

Ciljevi projekta:
Rekonstrukcijom, obnovom i opremanjem objekti kulturne baštine koji su u obuhvatu ovog integriranog projekta te njihovi sadržaji imaju značajan potencijal postati nezaobilazne i jedinstvene posjetiteljske destinacije u Gradu Zagrebu koje će doprinijeti povećanju broja posjetitelja, turističkih dolazaka i noćenja te rastu i jačanju gospodarstva i novom zapošljavanju.
Opći cilj projekta je obnovom i valorizacijom objekata kulturne baštine stvoriti atrakcije kulturnog urbanog turizma za inovativni gospodarski razvoj i stvaranje novih poslova i radnih mjesta.
Specifični ciljevi su:
1. Zaštita i povećanje vrijednosti kulturne baštine obnovom i opremanjem, a s ciljem povećanja atraktivnosti samog dobra, povećanja broja posjetitelja i postizanje samoodrživosti objekata kulturne baštine.
2. Razvijanje novih turističkih i kulturnih proizvoda i usluga temeljenih na baštini koji će omogućiti direktno i indirektno povećanje broja zaposlenih te stvaranje novih profila poslova.
3. Povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika kroz povećanje turističkih izdataka na destinaciji.


Očekivani rezultati projekta:
U sklopu projekta se očekuju slijedeći izravni projektni rezultati:
1. Obnovljena kompletna zgrada spomenika Etnografskog muzeja; obnovljen vanjski plašt zgrade i riješeni sistemi grijanja/hlađenja, ventilokomora i svih ostalih nužnih priključaka, rekonstruirane podrumske i tavanske prostorije te prostorija za muzejsku trgovinu i ugostiteljski sadržaj, rekonstruirane instalacije u cijeloj zgradi, prilagođen prostor za osobe s invaliditetom i uvedeni standard za muzejske prostore. Riješena statička ojačanja za prostore u kojima je predviđena dodatna težina zbog specifičnih uvjeta pohrane muzejskih predmeta
2. Obnovljena infrastruktura na pomoćnoj muzejskoj zgradi u Kačićevoj 9; rekonstruirane unutarnje prostorije za čuvaonice, radionice i upravne poslove te riješena pitanja statike i ojačanja podnih konstrukcija za pohranu ladičara i opreme za muzejsku građu, osiguranje mikroklimatskih uvjeta za muzejske prostore.
3. Modernizirani postojeći muzejski sadržaji, posebno izrađeni dizajn postava primjeren odabranim muzejskim eksponatima i oprema izrađena prema standardima struke te prilagodba dijela postojećih muzeografskih pomagala novim standardima; uvedena multimedijska oprema i izrađen sadržaj za multimediju.
4. Uvedeni novi muzejski sadržaji za posjetitelje; uvedeni novi muzejski odjela prema projektu, muzeološkoj koncepciji i scenariju postava, uvedeni muzejska trgovina i ugostiteljski sadržaj, uveden sustav barkodiranja za muzejske čuvaonice i sustav kontrole pristupa i zaštite unutar zatvorenog i poluotvorenog režima te sustava kontrole i kretanja posjetitelja.
5. Unaprijeđena promocija muzeja; marketinška strategija i promidžbene aktivnosti, izrađena analiza troškova i koristi s studijom izvodljivosti i izrada cjelovitog programa održavanja za sve sadržaje u muzeju s planom servisiranja i troškovima.
6. Izrađen plan održavanja prostora i opreme sa specifikacija mjesečnih/godišnjih troškova potrošnje za sve energente s naglaskom na ekološki prihvatljive modele i smanjenje postojećih troškova.
7. Izrada komunikacijskih poveznica u dvorištu s projektom Hrvatske gospodarske komore.
8. Izrada plana transporta zaštićene muzejske građe, privremene pohrane i vraćanja eksponata u uređene čuvaonice.
9. Korištenje održivih modela za održavanje (solarna energija, podizači topline, korištenje kišnice i sl.) i funkcioniranje

 

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Hrvatske gospodarske komore. 

 

Zajedno do EU fondova.jpg    ESI fondovi.png    OP KiK.jpg    Hrvatska.jpg

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Kontakti

  • Sektor za međunarodne poslove Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: eoi@hgk.hr Tel: +385 1 482 8382 Fax: +385 1 482 8379 direktorica: Ines Obradović tajnica: Lidija Rajković
  • Igor Bobek Viši stručni suradnik Tel: +385 1 456 1798 Email: ibobek@hgk.hr