Procesom pristupanja RH Europskoj uniji otvorile su se mogućnosti korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova te Programa Unije. Jedan od važnih aktera u procesu korištenja fondova EU jesu poslovni savjetnici, koji posjeduju vrlo specifična znanja i vještine koje potencijalni prijavitelji na natječaje za dodjelu fondova EU još uvijek nemaju, ili ih nemaju u dovoljnoj mjeri. 

Prepoznavši ovaj problem, a i na inicijativu samih konzultanata, Hrvatska gospodarska komora osnovala  je Zajednicu poslovnih savjetnika, kako bi zastupala, usklađivala i štitila zajedničke gospodarske interese pružatelja usluga s područja poslovnog savjetovanja te unaprijedila djelovanje i poslovno okruženje svojih članica.