Hrvatska gospodarska komora već je tradicionalno pouzdan partner hrvatskim tvrtkama na njihovom putu prema inozemnim tržištima i nezaobilazan promotor hrvatskog gospodarstva u svijetu. Kako bi se olakšala suradnja na tržištima pojedinih zemalja te ostvarilo lakše povezivanje tvrtki i brži protok informacija Hrvatska gospodarska komora potpisala je više od 170 sporazuma o suradnji s komorama u više od 70 zemalja svijeta. Također, članica je i Eurochambresa i Međunarodne trgovačke komore (ICC).

U sastavu Sektora za međunarodne poslove i EU djeluju sljedeći odjeli:

Odjel za internacionalizaciju se bavi razvijanjem i pružanjem usluga koje su usmjerene na jačanje konkurentnosti hrvatskih poduzeća u međunarodnom poslovnom okruženju, s ciljem uspješne internacionalizacije i lakšeg plasmana hrvatskih roba i usluga na inozemnim tržištima. Aktivnosti HGK koje su usmjerene na internacionalizaciju hrvatskih poduzeća imaju važnu ulogu ne samo u okviru usluga koje pružamo prema svojim članicama, već i šire u poticanju i povećanju hrvatskog izvoza kao bitnog čimbenika rasta gospodarstva. Hrvatska poduzeća izvoznici su nositelji gospodarskog prosperiteta, njegove stabilnosti, povećanja zaposlenosti, rasta investicijskih aktivnosti, a što sve u konačnici pridonosi rastu BDP-a.

Odjel pruža i podršku investitorima (domaćim i stranim) pri ulaganju i poslovanju u RH, pomaže pri identificiranju ulagačkih mogućnosti, informira ih o pratećoj zakonodavnoj regulativi, pruža potporu u rješavanju administrativnih i zakonskih procedura pri realizaciji projekata te nudi pomoć pri pronalasku odgovarajućeg poslovnog partnera. S ciljem pružanja pregleda dijela investicijskih mogućnosti u RH, Odjel je izradio i vodi online Katalog investicijskih projekata koji olakšava ulagačima dostupnost informacija o konkretnim ulagačkim potencijalima RH. U suradnji s drugim sektorima HGK, Odjel sudjeluje na sajmovima, poslovnim susretima, gospodarskim delegacijama i forumima na kojima promovira RH kao zemlju poželjnu za ulaganje kao i konkretne projekte za ulaganje. 

Odjel za EU projekt i analitiku izrađuje specijalizirane preporuke / analize izvoznih mogućnosti i tržišta za pojedine proizvode, grupe proizvoda i sektore hrvatskog gospodarstva kako bi se kvalitetnije iskoristio izvozni potencijal i doprinijelo jačanju internacionalizacije hrvatskih tvrtki. pružanjem potpore tvrtkama pri stupanju na strana tržišta i to kroz sustavno informiranje, educiranje o svim aspektima EU djelatnosti, savjetovanje kako doći do izvora financiranja za vlastite projekte, pronalazak poslovnih partnera, pružanje pomoći pri komercijalizaciji inovacija i transferu tehnologija, sudjelovanje u velikim europskim istraživačkim projektima
U okviru Odjela za EU djeluje Zajednica poslovnih savjetnika koja okuplja više od 100 članica koje pružaju usluge poslovnog savjetovanja.
U sastavu Odjela djeluje i Europska poduzetnička mreža (EEN) (eng. Enterprise Europe Network - EEN) - projekt kojeg sufinancira Europska komisija iz programa COSME za konkurentnost MSP-a. Ovo je najveća europska poslovno-tehnološka mreža koja pomaže poduzetnicima u njihovoj internacionalizaciji.

Pozivamo vas da se uključite u naše projekte i koristite naše usluge!