Jedna od temeljnih zadaća Odjela za privlačenje investicija je dati doprinos razvoju hrvatskoga gospodarstva privlačenjem novih investicija, te pružanje potpore ulagačima u identificiranju i provedbi investicijskih projekata, kao i pri započinjanju i širenju poslovanja u RH.

Odjel za privlačenje investicija pomaže investitorima (domaćim i stranim) kod investiranja i poslovanja u Hrvatskoj, pruža potporu u rješavanju administrativnih i zakonskih procedura pri realizaciji projekata, te im nudi pomoć pri pronalasku odgovarajućeg poslovnog partnera.

Odjel surađuje s nadležnim ministarstvima i ostalim institucijama u zemlji s ciljem poboljšanja zakonskog okvira za ulaganja u RH i ukidanja prepreka za ulaganje, te informira potencijalne ulagače o poslovnoj i ulagačkoj klimi, kao i mogućnostima za ulaganje u Republici Hrvatskoj.

U suradnji s drugim sektorima HGK, Odjel sudjeluje na sajmovima, poslovnim susretima, gospodarskim delegacijama i forumima na kojima promovira RH kao zemlju poželjnu za ulaganje.

Kako bi pružio što točnije i podrobnije informacije o dostupnim investicijskim projektima, Odjel je izradio i vodi online Katalog investicijskih projekata koji olakšava ulagačima pristup informacijama o konkretnim ulagačkim potencijalima Republike Hrvatske.

Putem županijskih komora, Odjel prikuplja i pruža investitorima informacije o najnovijim investicijskim ponudama na lokanoj razini te podatke o pokazateljima gospodarskog razvoja županije.

 

Contribution to the development of the Croatian economy by attracting new investments, providing support to investors in identifying and implementation of new investment projects as well in strating up business in Croatia or extending the existing ones, are one of the most important goals of the Investment Promotion Division.

Investment Promotion Division provides all the necessary help to investors who wish to invest and do business in Croatia, gives support in solving administrative and legal procedures during the project implementation and assists them in finding a suitable business partner.

The Division collaborates with responsible Ministries and other institutions in order to improve legal framework for investment in Croatia and remove possible barriers for investment. It also provides useful information on business and investment climate as well as on investment opportunities in Croatia.

In cooperation with other departments of the Croatian Chamber of Economy, Investment Promotion Division participates at trade fairs, business forums, delegations and meetings, thus continuously promoting Croatia as an attractive and desirable destination to invest in.

In order to provide up-to-date and detailed overview of investment projects, the Division prepared an online Investment Projects Catalogue that facilitate the accessibility of information on Croatian investment potential.

Through a wide network of 20 County Chambers in Croatia and 2 Representative Offices abroad, the Division gathers and provides the most recent data on the latest investment opportunities and economic indicators.